Tifkira sabiħa tal-Mużajċi l-ġodda

Madonna Ta’ Pinu, Lulju-Settembru 2017, Nru 182

Il-ħarġa ta’ Lulju-Settembru 2017 tar-rivista Madonna Ta’ Pinu tittratta kważi kollha kemm hi l-ġrajja storika tal-Inawgurazzjoni u t-Tberik tal-Mużajċi l-ġodda fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, xogħol mill-aqwa taċ-Ċentru Aletti ta’ Ruma, taħt it-tmexxija tal-Ġiżwita Sloven Patri Marko Ivan Rupnik. Continue reading “Tifkira sabiħa tal-Mużajċi l-ġodda”

Rispett lejn il-Ħajja fil-forom kollha tagħha

SOMMARJU TAL-POSTITION PAPER TAL-KUMMISSJONI INTERDJOĊESANA AMBJENT

Is-Sibt, 30 ta’ Settembru 2017: Fl-okkażjoni tax-Xahar tal-Ħolqien, il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) tixtieq taqsam xi ħsibijiet, imnebbħa mill-Enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’, dwar il-valur tal-ħajja u l-ħtieġa li nirrispettawha fil-forom kollha tagħha. Dan fi żmien meta ħafna qed jiġu influwenzati minn ideat żbaljati li qed jiddominaw il-midja, u jispiċċaw jaċċettaw diskorsi u ideoloġiji li spiss jgħawġu l-verità.
Continue reading “Rispett lejn il-Ħajja fil-forom kollha tagħha”

Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema

Is-Sibt 30 ta’ Settembru 2017. Fil-Quddies tal-lejla u ta’ għada, fil-knejjes ta’ Għawdex, sa tinqara Ittra mibgħuta mill-Isqof Mons. Mario Grech lill-poplu ta’ Alla għax-xahar ta’ Ottubru, bit-tema: “Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema”. Continue reading “Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema”

L-Evanġelju tas-Sibt, 30 ta’ Settembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 9, 43b-45

Faċli tissaħħar mil-Kelma ta’ Alla, b’mod speċjali meta tapplikaha għal ħaddieħor. Faċli tistgħaġeb quddiem l-intervent ta’ Alla meta jikser in-normalità li mdorrijin biha. Il-bniedem jiġri l-ħin kollu wara dak li hu spettakolari, dak li jimmerita ċ-ċapċip u l-għajjat tas-sensazzjonali. Meta kien imġarrab fid-deżert Ġesù wkoll ġie ppruvat meta l-Ħażin qallu bie xjinxteħet minn fuq i-tempju għal isfel. Fil-btieħi tat-tempju kienu jinġabru l-folol jarawh nieżel u ma jaqax u jemmnu.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt, 30 ta’ Settembru 2017”

Seminar dwar il-pastorali: “Tirċievi biex tagħti”.

L-Erbgħa, 27 ta’ Settembru 2017: Seminar dwar il-pastorali: “Tirċievi biex tagħti”, immexxi minn Patri Martin Cilia mssp, bl-għajnuna ta’ xi katekisti fiċ-Ċentru Parrokkjali tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria, Għawdex. Continue reading “Seminar dwar il-pastorali: “Tirċievi biex tagħti”.”