Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap > Dik il-passiġġjata!

Dik il-passiġġjata!


Meta f’pajjiżna konna qiegħdin immutu bis-sħana, is-sħana qalila ta’ Lulju, jiena kelli x-xorti, bħal ħafna Maltin u Għawdxin, li naqbad naqra l-ajruplan. U ntir ftit fil-beraħ. Iva! Intir lejn in-naħa t’isfel ta’ l-Italja. Lejn il-Belt imperjali u sabiħa ta’ Napli.

Il-Belt tal-fantasija. Il-Belt tal-ferħ. Minkejja l-problemi li ġġorr magħha ta’ kuljum. Bħall-bqija tal-Mezzogiorno kollu. U hemm, qalb dawk in-nies ta’ qalb tajba, bl-imqarbezza żejda ta’ xi wħud, imsieħeb mid-djalett Naplitan, terraqt fiċ-ċentru storiku tagħha. Terraqt biex nara mhux biss il-passat glorjuż ta’ din il-Belt li, għaliha, tant ħaddmu l-ħakkiema Borboni. Imma wkoll terraqt biex nifhem ftit ma’ min qed nagħmilha. Biex nara min huma tassew in-Naplitani. Lil hinn minn kull statistika jew sterjotip li titfagħhom f’xi grad inferjuri. Liema grad huwa, bħas-soltu, inġust għall-aħħar.

U wara l-ħarbiet l’hemm u l’hawn fit-terra Campana, kien wasal għalija l-mument li ninġabar ftit waħdi. Ninġabar ħa nkompli nistrieħ mal-MISTRIEĦ, il-Mulej. U nistrieħ f’xi ħaġa li, bħat-Taljani, l-aktar dawk tan-naħa t’isfel, tant inħobb nagħmel: nippassiġġja. U, bħas-soltu, nippassiġġja biha: bil-kuruna. Le! Mhux kif forsi qed jaħsbu xi wħud bħalissa, biex nagħmilha ta’ qaddis. Inkella biex nagħti xi spettaklu ta’ spiritwalità. M’għandix għalfejn nagħti spettaklu dwar dan l-għaliex, il-Kbir Alla li jista’ kollox, jafni sewwa. Ħafna aktar milli jistgħu jafuni n-nies u, wisq aktar, milli nista’ inkun naf lili nnifsi jien. Imma nagħżel nippassiġġja bil-kuruna biex nitlob. L-għaliex għalija, li nitlob, ifisser li jien bniedem li qed nieħu n-nifs. It-talb huwa n-nifs tal-ispirtu. U, dejjem safejn naf jien, ħadd ma jibilgħu n-nifs. Imma jieħdu. Mela nifs ‘il barra u nifs ‘il ġewwa. L-istess bħalma nitlob Ave Marija jew Bil-Passjoni ħarxa tiegħu. Waħda ‘il ġewwa u l-oħra ‘il barra…

U fejn kont immur biex nieħu n-nifs tan-nifsijiet? Fil-Kjostru magħruf tal-kumpless imsejjaħ Monastero di Santa Chiara. Liema kumpless jinsab fil-qalba ta’ Napli. Dan il-kumpless, li fih iħaddan l-eqdem Knisja li nbniet biex tagħti ġieħ lil Santa Klara, għandu tmin mitt sena ta’ storja. Storja li rat minn kollox. Għalhekk, ma’ kull pass li kont nagħti f’dan il-Kjostru ġigantesk, għad-dawl ta’ qamar, ruxxmata ħsibijiet kienu jgħadduli minn moħħi.

Imsieken in-nies meqruda mill-Vessuvju f’Pompei! Rajthom. Hemm, eżatt qabel tidħol biex tara l-iskavi. Miskin dak it-tifel ippetrifikat! U dawk id-dħaħen, l-irmied u l-materjal li ħareġ mill-Vulkan li, skont xi vulkanoloġi, kesa lil Pompei u lil Eroclano minn erba’ sa sitt metri! Imsieken! Sliem għalik Marija!…

U mbagħad, f’dak id-dawl sabiħ tal-qamar fuq l-art unika Naplitana, imdawla kif inhi minn dan l-ispettaklu ċelesti, ġew quddiem għajnejja l-istejjer ta’ xi nies li magħhom iltaqjt fil-kwartier Montesanto. Kulħadd bl-istorja tiegħu. Waħda mitielha ħuha, ta’ 57 sena, bil-marda tallum. Anki jekk, fil-profond ta’ qalbha, temmen bis-sħiħ li hu ma riedx iħalli dan il-wied tad-dmugħ. Imbagħad inqalgħet oħra li ħutha ma jridux jafu biha. U min suppost kellu jiddefendieha quddiem il-liġi spiċċa biex daħak biha u issa spiċċat b’xejn. U, fuq kollox, inqala’ l-ieħor u talabni nitlob għal ħabibu li qabad it-triq tad-delinkwenza. Missierna li inti fis-smewwiet! …

Il-ħin issokta għaddej. U, fil-Kjostru, ħassejt il-qarsa ta’ nemusa li rnexxielha ittir mill-fjuri t’isfel sakemm tasal sa fuq, fejn kont jien. U moħħi, f’dak il-waqt, mar lura fiż-żmien. Il-ħitan għolja tal-Knisja ta’ Santa Chiara fakkruni fiż-żmien tal-inkwiżizzjoni. U hawnhekk qalbi inqasmet. Ma stajtx ma nitlobx għal dawk li għaddew mill-inkwiżizzjoni Naplitana. X’hemm isbaħ milli nitlob għalihom it-talba tal-Omm? L-għaliex l-imħabba tal-Omm biss tista’ tidħol għalihom ħa jkollhom il-mistrieħ. Sliema għalik Sultana! …

U, sewwasew lejn l-aħħar tal-passiġjata, ġew f’moħħi n-nies ta’ Napli. In-nies li qiegħdin ibatu fis-skiet. Kemm wegħduhom ħwejjeġ il-politiċi! X’għamlu fil-verità għalihom? Kellimhom ħa jgħidulek? Ħallewhom lampa stampa! O kemm ħarġet minn qalbi l-ġalukatorja Mulej ħniena! …

Dawn huwa n-Naplitani. In-Naplitani li għadhom jirriturnaw lura lejn belthom wara l-bumbardamenti tal-problemi soċjali u d-delinkwenza. Il-bumbardamenti tan-nuqqas ta’ xogħol. U jien, f’dik il-passiġġjata, ma stajtx ma nkantax, bil-kuruna f’idejja, il-kanzunetta Munasterio ‘e Santa Chiara. Għalkemm, biex ngħidilkom il-verità, vers wieħed ma kantajtx. Ma ch’aggi’ ‘a fà? Mme fa paura ‘e ce turnà. Jew aħjar “Imma x’se nagħmel? Jien beżgħan li nirritorna”. Le ħbieb! Irranġajtu! Tant li kantajt hekk: “Ma ch’aggi’ ‘a fà? Ritòrn ca’ e’ sicurò. “Imma x’se nagħmel? Żgur li nerġa’ nirritorna hawn”.

Għal ġewwa! Buona nottè!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: