Archive

Archive for October 2, 2017

Aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u bi prezzijiet li jistgħu jintlaħqu hu dritt fundamentali

October 2, 2017 Leave a comment

It-Tnejn, ta’ ta’ Ottubru 2017: Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fl-okkażjoni tal-World Habitat Day.

Read more…

Categories: Aħbarijiet

Lectio Divina: 27  ĦADD Matul Sena A

October 2, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 21. 33-43). Illum għandna parabbola oħra fuq id-dwieli.  Għaliex Ġesu ma jużax frotta oħra? Għax il-Lhud mill-ewwel kienu jifhmu li qed jirreferi għall-poplu ta’ Israel. Il-profeti dejjem għallmu li l-poplu Lhudi kien bħal għalqa tad-dwieli li Alla kien ħawwel bl-ikbar galbu u kura.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Għall-iskola!

October 2, 2017 Leave a comment

Hemm hi! Fl-aħħar il-ġurnata waslet! Iva! Wasal il-jum li fih bdiet l-iskola! Mela issa jibda’ l-istorbju tas-soltu. Tfal lesti biex jitwasslu. Vannijiet jew coaches. Qamwien kmieni. Ġenituri li jridu jqumu minn sbiħ Alla ilestu. Ħa jħejju lill-uliedhom biex immorru jitgħallmu. U, imnalla jkunu huma, in-nanniet, li jagħtu dik il-palata. L-għaliex kieku …

Read more…

L-Evanġelju tat-Tnejn, 2 ta’ Ottubru 2017

October 2, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 18: 1-5.10

Il-mistoqsija tad-dixxipli ġġibli quddiem għajnejja il-mod kif naħsbuha aħna. Aħna ma nistaqsu xil-mistoqsija li staqsew id-dixxipli għax m’għandniex għalfejn. Barra mill-Knisja u fiha intanbru l-ħin kollu min hu l-aqwa, min hu l-ewwel, min hu l-uniku. Nitħabtu għat-titli u għall-unuri; nasserixxu bil-qawwa kollha is-supremazija tagħna, kemm aħna kbar u kemm m’hawnx bħalna, fil-Knisja u barra minnha. Fina bħala persuni u anke bħala komunitajiet jew gruppi, terfa’ rasha dejjem l-attitudni tal-‘jien aqwa minnek’. Read more…

A matter of realising

October 2, 2017 Leave a comment

How many times have we blamed God that He has ignored us? Particularly when things go wrong or evolve the way we do not want them to evolve.

Read more…