Home > Minn Fr Michael Bugeja > L-Evanġelju tat-Tnejn, 2 ta’ Ottubru 2017

L-Evanġelju tat-Tnejn, 2 ta’ Ottubru 2017


Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 18: 1-5.10

Il-mistoqsija tad-dixxipli ġġibli quddiem għajnejja il-mod kif naħsbuha aħna. Aħna ma nistaqsu xil-mistoqsija li staqsew id-dixxipli għax m’għandniex għalfejn. Barra mill-Knisja u fiha intanbru l-ħin kollu min hu l-aqwa, min hu l-ewwel, min hu l-uniku. Nitħabtu għat-titli u għall-unuri; nasserixxu bil-qawwa kollha is-supremazija tagħna, kemm aħna kbar u kemm m’hawnx bħalna, fil-Knisja u barra minnha. Fina bħala persuni u anke bħala komunitajiet jew gruppi, terfa’ rasha dejjem l-attitudni tal-‘jien aqwa minnek’. Anke jekk nargumentaw jew niddisukutu, l-anqas biss nagħtu ċnas lil xulxin nitkellmu, ngħollu leħinna u jekk leħinna mhux għoli biżżejjed, ninsulentaw u ngħajru biex nuru li aħna ma joqgħodilniex dubbien fuq imnieħirna. Aħna l-ikbar minn hawn sas-saltna tas-smewwiet.

Nissogra ngħid kultant inħossuna ikbar minn Alla stess, l-iktar meta nqiegħdu lilna nfusna fiċ-ċentru ta’ kollox; donnu llum il-kelma ‘egoiżmu’ (li taħseb biss fik innifsek u tiġbed lejk) mhix biżżejjed għalina, din kważi ġustifikata. Illum irridu nkunu u aħna ‘egoċentristi’ jiġifieri miegħi idur kollox; jiena naħseb fija nnifsi u l-bqija tad-dinja trid iddur miegħi, mal-aptiti tiegħi, mal-kapriċċi tiegħi, mal-opinjonijiet tiegħi. Jiena nemmen f’alla wieħed, il-jien li nista’ kollox. Ammen.

Il-mistoqsija tad-dixxipli, hija applikazzjoni għas-setgħa, hija l-kilba għall-awtorità fuq ħaddieħor, ix-xewqa għas-supremazija. Dudu qadim li jikolna minn ġewwa għax huwa dudu li ma jikkuntenta ruħu qatt.

Did-darba Ġesù ma jċanfarhomx, fuq hekk Ġesù ma jċanfarniex. Għax jekk iċanfar jaf li minflok jgħallimhom ikun qed jagħmel bħalhom, jagħtihom raġun għall-kurżità mikduda tagħhom.

Ġesù jurina il-bluha tagħna, jurina kemm qed norbtu qalbna mar-riħ. Jekk ma tiċċekknux, mhux biss ma tkunux l-aqwa u l-ikbar, tispiċċaw weħdikom, għax iktar kemm togħlew ’l fuq iktar tkunu weħidkom, u l-anqas il-bieb ta’ barra ma taraw. Tibqgħu barra u l-bieb jistabat f’wiċċkom. L-anġli tagħna jaraw wiċċ Alla l-ħin kollu u jiddefenduna u jħarsuna l-ħin kollu, għax għandna bżonn min jiddefendina u jħarisna, l-iktar mill-għadu ewlieni tagħna, aħna stess, meta nimlew rasna u naħsbu li aħna xi ħaġa kbira. Ġesù jiftħilna għajnejna mingħajr ma jumiljana kif nagħmlu aħna bejnietna.
Veru li l-bniedem, bilwieqfa jirraġuna mod u mimdud jirraġuna mod ieħor, imma għalfejn għandu jkolli nimtedd biex nagħaraf li jien għandi bżonn kulħadd, l-iktar lil Alla.
Aħna kbar mhux għax nirbħu l-argumenti jew għax nilbsu sabiħ jew għax in-nies jistmawna skont kif nixtiequ u jsejħulna bit-titli. Aħna kbar għax maħluqin xbieha ta’ Alla, mifdija b’demm Ibnu u mqawwijin bl-Ispirtu tiegħu; fuq kollox niddependu għal kollox minnu li jrid jagħtina kollox, kulma hu tiegħu. Hemm jinsab il-kobor tagħna għax Alla ma jisserdaqx, Alla jħobb.

Ħalli lill-anġlu tiegħu imexxik u jżommok f’postok li ma jmurx jitlalek għal rasek l-inbid tas-suppervja u tisker bih. Dur dawra madwarek u lil min forsi taħtfu jew tinjorah, għax mhux tal-qata’ tiegħek, urieh li inti bħalu, urieh li inti bżonnu, urieh li waħdek m’inti xejn, imma flimkien u bir-rieda tajba tat-tnejn, id-dinja tat-tnejn issir waħda u ssir waħda aħjar għat-tnejn.

San Pawl missierna jagħtina dan il-parir: Tagħmlu xejn b’pika ta’ partit, anqas għall-ftaħir fieragħ; imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom ma għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: