Nitolbu lil Ġesù jtina l-kuraġġ biex nimxu warajh mill-qrib

It-Tlieta 3 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Ġesù miexi mad-dixxipli lejn Ġerusalemm għax kien wasal iż-żmien li jkun merfugħ ‘il fuq. Hekk tibda s-silta tal-Vanġelu tal-lum meħuda minn San Luqa. Qorob iż-żmien tal-waqt tal-passjoni u l-mewt fuq is-salib li, kif innota l-Papa waqt l-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, fih Ġesù għamel żewġ affarijiet: ħa deċiżjoni soda li jibda miexi, u mbagħad aċċetta r-rieda tal-Missier u baqa’ sejjer. Wara tarraf dan lid-dixxipli tiegħu.
Continue reading Nitolbu lil Ġesù jtina l-kuraġġ biex nimxu warajh mill-qrib

L-Evanġelju tat-Tlieta, 3 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja

Lq 9, 51-56

Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, Ġesù b’rieda sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U bagħat xi messaġġiera qablu li, huma u sejrin, daħlu f’raħal tas-Samarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx, billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan, id-dixxipli Ġakbu u Ġwanni qalulu: “Mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom?”. Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom. U marru f’raħal ieħor. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta, 3 ta’ Ottubru 2017