Home > L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech > Messaġġ waqt Quddiesa tar-Reunion tal-Gozo Hostel

Messaġġ waqt Quddiesa tar-Reunion tal-Gozo Hostel


Il-Ġimgħa 6 ta’ Ottubru 2017. Riflessjoni tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, waqt Quddiesa tar-Reunion għall-Għawdxin li erbgħin sena ilu għamlu użu mill-Gozo Hostel miftuħ f’Malta mid-Djoċesi ta’ Għawdex, ġewwa Għajnsielem.

Huwa pjaċir tiegħi ningħaqad magħkom illum meta qed tfakkru l-esperjenza li għextu flimkien erbgħin sena ilu meta bħala studenti u ħaddiema f’Malta sibtu kenn f’hostel. Dakinhar wieħed mill-motivi ewlenin li xprunawkom biex tagħmlu din l-esperjenza kienet il-fidi Nisranija tagħkom. Fil-fatt, kienet il-komunità ekkleżjali f’Għawdex taħt it-tmexxija għaqlija tal-Isqof Nikol Ġ. Cauchi li għamlet kontribut sostanzjali biex inkiseb l-ewwel il-hostel fil-Belt imbagħad f’Birkirkara. Permezz ta’ din ix-xorta ta’ inizjattiva dehret ċara d-dimensjoni soċjali tal-Vanġelu. Dakinhar il-Knisja f’Għawdex għarfet issarraf il-fidi f’din l-opra soċjali li kienet ta’ benefiċċju għal numru konsiderevoli ta’ żgħażagħ u familji Għawdxin.

0610

Inħeġġiġkom biex, kif seħħ erbgħin sena ilu, illum ukoll intom tfittxu tinkarnaw it-twemmin Kristjan tagħkom fis-soċjal. Kif l-għajnuna li ngħatatilkom erbgħin sena ilu switilkom biex illum intom stabbiliti fis-soċjetà, stħarrġu biex, misjuqin mill-imħabba tagħkom għal Kristu, intom tistgħu tagħtu sehemkom fil-kamp soċjali, partikularment billi tgħinu lil min ma għandux mezzi biżżejjed biex jieqaf fuq riġlejh. Kif ilbieraħ il-Knisja wriet attenzjoni magħkom u kienet b’mod prattiku solidali magħkom, nagħmlilkom il-qalb biex intom li tagħmlu parti mill-Knisja tal-lum, tagħtu attenzjoni lil min huwa fil-bżonn u tkunu solidali miegħu.

Jien konvint li raġuni oħra wara l-inizjattiva li ttieħdet erbgħin sena ilu biex kien hemm hostel għall-istudenti u ħaddiema Għawdxin f’Malta kienet l-imħabba li l-antenati tagħna kellhom għall-gżira Għawdxija. Proġett bħal dak tal-hostel kien ukoll investiment tajjeb għall-ġenerazzjonijiet futuri Għawdxin. Iż-żmien tana parir. Għalhekk nappellakom biex tkomplu tieħdu interess ġenwin fis-soċjetà Għawdxija u aħdmu biex Għawdex jikseb dak li jixraqlu. Kunu l-vuċi li twassal l-aspirazzjonijiet tal-Għawdxin.

Nagħtikom l-eżempju tal-isfidi kbar li dan l-aħħar qed ikollhom iħabbtu wiċċhom magħhom l-istudenti Għawdxin. Hija ironija tal-istorja li meta llum qed infakkru t-twaqqif tal-ewwel hostel li kien ukoll jilqa’ fih studenti universitarji, illum hemm studenti Għawdxin f’Malta li ma jistgħux isibu akkomodazzjoni! Din ma għandhiex tkun preokkupazzjoni għall-istudenti u l-ġenituri tagħhom biss, imma tagħna lkoll. Ma nistgħux nippermettu li jkun hemm studenti li jirrinunzjaw li jkomplu bl-istudji terzjari tagħhom sempliċement għax ma jkunux jistgħu jegħlbu l-kwistjonijiet tal-akkomodazzjoni.

Minn qalbi nawguralkom li l-fidi Nisranija tagħkom u mħabbitkom għal din il-gżira janimawkom biex Għawdex ikompli jikteb storja ta’ suċċess.

Ritratt ta’ Charles Spiteri.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: