X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 8 ta’ Ottubru 2017

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • Iż-żieda fl-immigranti tagħmilna missjunarji f’darna
 • Bi tħejjija għall-Assemblea Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet
 • Żgħażagħ mid-dinja kollha se jiltaqgħu f’Ruma f’Marzu
 • Ċelebrazzjonijiet djoċesani f’Birkirkara, l-Isla u Gwardamanġa
 • Rispett lejn il-ħajja fil-forom kollha tagħha
 • Access to decent and affordable accomodation is a basic right
 • Kappillan ġdid għall-parroċċa tas-Swatar
 • L-aħħar tislima lill-missjunarju Dun Ġorġ Grima
 • Il-ġenna fl-art
 • Il-Papa jistabbilixxi istitut teoloġiku għaż-żwieġ u l-familja
 • Iż-żgħażagħ għandhom xi ħaġa x’jgħidulna … u l-Knisja lesta tisma’
 • Ġesù jrid nies li jxerrdu t-tama bil-mod ta’ kif iħobbu
 • Il-ħajja nisranija: mixja umli tal-kuxjenza
 • Konferenza Internazzjonali dwar ir-ritorn tal-Kristjani Iraqin fil-Wesgħat ta’ Ninwè, l-Iraq
 • L-użu ħażin tas-social media
 • Fatima
 • Il-profil ta’ Emvin Cremona
 • Mitt sena mill-aħħar dehra f’Fatima
 • L-ajkla fit-twemmin tagħna
 • L-Oratorju Salesjan ikompli jinvesti fiż-żgħażagħ
 • L-idea li għandna ta’ x’inhu t-tajjeb hi l-bażi tal-valuri tagħna
 • Imwiet fil-knisja Sacro Cuor
 • Patri Pawl Spiteri
 • Alla jibagħtilna l-profeti tiegħu
 • “Billi ma nitqarbinx, x’se nitlef?”

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: