Home > Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta > Inħarsu minn fuq għal isfel biss biex ngħinu lill-proxxmu jqum fuq tiegħu

Inħarsu minn fuq għal isfel biss biex ngħinu lill-proxxmu jqum fuq tiegħu


It-Tnejn 9 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Nieħdu ħsieb il-persuni miġruħa kif għamel is-Sammaritan it-Tajjeb. Waqt l-omelija ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta l-Papa Franġisku ħeġġiġna biex ngħinu lill min hu fil-bżonn ħalli jqum, kif kien jagħmel Kristu stess, li ma kienx jibqa’ għaddej u li għadu jħallas għalina, biex itina l-ħajja.

 

Il-Papa bena r-riflessjonni fuq il-Vanġelu tal-lum li fih Ġesù jirrakkonta l-parabbola tas-Sammaritan it-Tajjeb.

Dil-parabbola, qal il-Papa, hi t-tweġiba li ta’ Ġesù lill-imgħallem tal-Liġi li pprova jonsbu meta staqsa x’għandu jagħmel biex jiret il-ħajja ta’ dejjem. Ġesù jġegħelu jirreċita l-kmandament tal-imħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu imma l-imgħallem tal-Liġi, li ma kienx jaf kif se joħroġ min-nasba li għamillu Ġesù, staqsieh min hu l-proxxmu. Għalhekk Ġesù wieġbu b’dil-parabbola.

Fil-parabbola, kompla l-Papa Franġisku, hemm sitt atturi, il-briganti, ir-raġel midrub, is-saċerdot, il-levita, sid il-lukanda u s-Sammaritan, pagan li ma kienx jifforma parti mill-poplu Għebrajk,

Kristu jwieġeb b’din l-istorja biex jispjega propju l-misteru tiegħu innifsu.
Il-Papa Franġsiku għadda biex jispjega l-atteġġjamenti tal-protagonisti; il-briganti telqu kuntenti għax kienu serquh minn tant affarijiet tajbin u ma mpurtahom xejn minn ħajtu. Is-saċerdot, li suppost hu bniedem ta’ Alla u l-levita, li kien qrib tal-Liġi, jibqgħu għaddejjin, minkejja li r-raġel kien agunija. Dan hu atteġġjament komuni fostna, issokta Franġisku.

Drajna naraw u nisimgħu bit-traġedji, naqraw dwarhom fil-ġurnali, b’tiżjin ta’ skandlu u sensazzjonali u nibqgħu għaddejjin qiesu qatt ma kien xejn. Imma das-Sammaritan mhux hekk għamel, ma baqax għaddej, dewwieh, u lanqas ħallieh hemmhekk qiesu jgħid bejnu u bejn ruħu: għamilt dmiri, issa biżżejjed.

Ħadu fil-lukanda u meta l-għada kellu jitlaq, ħallas lis-sid u qallu li jekk ikun għamel xi spejjeż oħra jroddomlu meta jerġa’ jgħaddi.

Dan hu l-misteru ta’ Kristu li sar qaddej, tbaxxa, ixxejjen u miet għalina. Ġesù ma baqax għaddej, ħallas u għadu qed iħallas għalina, jibqa’ jħallas anki meta jerġa’ jiġi t-tieni darba.

Ġesù huwa s-Sammaritan it-tajjeb u lil dak l-imgħallem tal-Liġi jgħidlu biex jimitah. Din mhix storja għat-tfal, saħaq Franġisku, imma hi l-misteru ta’ Ġesù u permezz ta’ dil-parabbola nifhmu aħjar il-fond, il-wisa tal-misteru tiegħu. L-imgħallem tal-Liġi ma fehemx, telaq kutu, kutu. Ma fehemx il-misteru ta’ Kristu, il-prinċipju uman li jressaqna nifhmu l-misteru ta’ Kristu, jiġifieri li kull bniedem iħares lejn bniedem ieħor minn fuq għal isfel biss biex jgħinu jqum fuq tiegħu. U min jagħmel dan ikun miexi fit-triq it-tajba, t-triq li twassal għand Ġesù.

Tal-lukanda, kompla jgħid il-Papa, ma fehem xejn, u baqa’ skantat, l-istgħaġib tal-laqgħa ma’ bniedem li jkun qed jagħmel xi ħaġa li qatt ma tkun mistennija. L-istgħaġib ta’ sid il-lukanda hu propju l-istagħġib tal-laqgħa ma’ Ġesù.

Hawnhekk il-Papa għamel ftit mistoqsijiet: Jien x’qed nagħmel? Min jien? Il-brigant, il-ħalliel, il-korrott? Jien saċerdot li nħares u nibqa’ għaddej? Jew mexxej Kattoliku li nagħmel l-istess? Jew, jien midneb? Bniedem li għandu jkun ikkundannat minħabba dnubietu? U, nersaq qrib, inkun proxxmu, nieħu ħsieb ta’ min għandu bżonn?

X’qed nagħmel quddiem tant ġrieħi, tant persuni miġrugħa li niltaqa’ magħhom kuljum? Nagħmel bħal Ġesù? Insir qaddej?

Dir-riflessjoni tagħmlilna tajjeb jekk nerġgħu naqraw aktar minn darba dal-pass tal-Vanġelu, temm il-Papa. U hawn jinkixef il-misteru ta’ Ġesù Kristu, li minkejja li aħna midinbin ġie fid-dinja għalina, biex ifejjaqna u jagħti ħajtu għalina.

Ħajr lill-kamra tal-aħbarijiet ta’ Radju Marija

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: