Archive

Archive for October 13, 2017

X’taqra f’Il-Leħen tal-Ħadd, 15 ta’ Ottubru 2017

October 13, 2017 Leave a comment

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija
Read more…

Categories: Il-Leħen

Il-Papa jħeġġeġ lill-Knejjes Orjentali biex ikomplu jkunu xhieda kuraġġużi

October 13, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017: il-Papa Franġisku ċċelebra s-sagrifiċċju tal-Quddiesa fil-Bażilika ta’ Santa Maria Maggiore biex ifakkar l-ewwel ċentinarju mit-twaqqif tal-Istitut Pontifiċju Orjentali u l-Kongregazzjoni għall-Knejjes Orjentali. Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Insara għandhom jishru biex ma jaqgħux fil-mondanità

October 13, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa 13 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Kristu msallab biss jista’ jeħlisna mid-demonji li ftit ftit iżersquna lejn il-mondanità. Hu biss jista’ jeħlisna mill-bluha u mis-seduzzjoni li jitkellem dwarhom San Pawl fl-ittra lil-Galatin. Dan kien il-qofol tal-messaġġ mgħoti mill-Papa Franġisku waqt l-omelija li għamel illum fil-kappellla tad-Dar Santa Marta.

Read more…

Il-Morda jfakkru l-100 sena mill-aħħar dehra tal-Madonna f’Fatima

October 13, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017:  Ilbieraħ għadd sabiħ ta’ persuni morda, minn diversi parroċċi u djar tal-anzjani inġabru fil-Knisja Arċipretali tal-Isla, fejn hemm ukoll meqjuma x-xbieha devota ta’ Ġesù Redentur u hemm fakkru flimkien il-mitt sena tal-aħħar dehra tal-Madonna f’Fatima li seħħet propju fit-13 ta’ Ottubru 2017, meta kien seħħ ukoll il-miraklu tax-xemx. Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017

October 13, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 11, 15-26

Naħseb li kulħadd jaqbel li l-ikbar għadu f’kull ġemgħa fejn in-nies jgħixu jew jaħdmu jew jieħdu gost flimkien huwa l-firda. Għax jekk fil-għaqda hemm is-saħħa, fejn hemm il-firda tirbaħ id-dgħufija li tnawwar kull saħħa li qatt jista’ jkun hemm. U ma nillududx ruħna. Read more…