Il-Papa jħeġġeġ lill-Knejjes Orjentali biex ikomplu jkunu xhieda kuraġġużi

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017: il-Papa Franġisku ċċelebra s-sagrifiċċju tal-Quddiesa fil-Bażilika ta’ Santa Maria Maggiore biex ifakkar l-ewwel ċentinarju mit-twaqqif tal-Istitut Pontifiċju Orjentali u l-Kongregazzjoni għall-Knejjes Orjentali. Continue reading Il-Papa jħeġġeġ lill-Knejjes Orjentali biex ikomplu jkunu xhieda kuraġġużi

L-Insara għandhom jishru biex ma jaqgħux fil-mondanità

Il-Ġimgħa 13 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Kristu msallab biss jista’ jeħlisna mid-demonji li ftit ftit iżerżquna lejn il-mondanità. Hu biss jista’ jeħlisna mill-bluha u mis-seduzzjoni li jitkellem dwarhom San Pawl fl-ittra lill-Galatin. Dan kien il-qofol tal-messaġġ mogħti mill-Papa Franġisku waqt l-omelija li għamel illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta.
Continue reading L-Insara għandhom jishru biex ma jaqgħux fil-mondanità

F’għeluq iċ-ċentinarju mid‑dehriet ta’ Fatima, l‑Arċisqof mexxa pellegrinaġġ u Quddiesa

Il‑Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017: fis‑6:00 p.m., f’għeluq iċ-ċentinarju mid‑dehriet ta’ Fatima, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa pellegrinaġġ mill‑Knisja Parrokkjali tal‑Kunċizzjoni, il‑Ħamrun, sal‑Knisja Parrokkjali tal‑Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa. Wara, Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa.

Il-Morda jfakkru l-100 sena mill-aħħar dehra tal-Madonna f’Fatima

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017:  Ilbieraħ għadd sabiħ ta’ persuni morda, minn diversi parroċċi u djar tal-anzjani inġabru fil-Knisja Arċipretali tal-Isla, fejn hemm ukoll meqjuma x-xbieha devota ta’ Ġesù Redentur u hemm fakkru flimkien il-mitt sena tal-aħħar dehra tal-Madonna f’Fatima li seħħet propju fit-13 ta’ Ottubru 2017, meta kien seħħ ukoll il-miraklu tax-xemx. Continue reading Il-Morda jfakkru l-100 sena mill-aħħar dehra tal-Madonna f’Fatima

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 11, 15-26

Naħseb li kulħadd jaqbel li l-ikbar għadu f’kull ġemgħa fejn in-nies jgħixu jew jaħdmu jew jieħdu gost flimkien huwa l-firda. Għax jekk fil-għaqda hemm is-saħħa, fejn hemm il-firda tirbaħ id-dgħufija li tnawwar kull saħħa li qatt jista’ jkun hemm. U ma nillududx ruħna. Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017