Kappillan ġdid fil-parroċċa ta’ Santa Luċija


Dun Joseph Mizzi twieled fil‑11 ta’ Ottubru 1970. Huwa rċieva l‑edukazzjoni primarja fl‑iskola ta’ Ħaż‑Żebbuġ, l‑edukazzjoni sekondarja fil‑Liċeo Mikiel Anton Vassalli tal‑Ħandaq, Ħal Qormi, u l‑edukazzjoni post-sekondarja fil‑Kulleġġ San Alwiġi, Birkirkara. Kompla l‑istudji terzjarji fil‑Fakultà tat‑Teoloġija (Filosofija u Teoloġija), fl‑Università ta’ Malta.

336414-370xnone.jpgDun Joseph ġie ordnat saċerdot fid‑29 ta’ Ġunju 1997. Beda l‑ħidma pastorali tiegħu bħala Assistent Direttur tal‑Moviment ta’ Kana u kompla l‑istudji tiegħu fit‑Teoloġija taż‑Żwieġ u
l‑Familja.

Fl‑2006 nħatar Direttur tal‑Moviment ta’ Kana. Serva wkoll fil‑parroċċa tal‑Imqabba u dik ta’ Ħaż‑Żebbuġ. Fl‑2015 nħatar bħala Arċipriet tal‑Parroċċa tal‑Birgu.

Il‑Parroċċa ta’ Santa Luċija tiġbor fiha madwar 3,625 persuna f’1,043 familja.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.