Għal min ma jafx jisma’, il-fidi ssir ideoloġija

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta 17 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Nitħarsu milli naqgħu fil-bluha li ma jkollniex ħila nisimgħu l-Kelma t’Alla. Din l-attitudni twassalna għall-korruzzjoni. Il-Papa Franġisku għamel din l-istqarrija iebsa llum, waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

 

Ġesù jibki minħabba n-nostalġija meta l-poplu jitbellah u jitbiegħed għax, minflok, jagħżel l-apparenzi, l-idoli u l-ideoloġiji.

L-omelija tal-Papa kienet dwar il-qari tal-ġurnata. Ġesù jakkuża bi bluha lill-Fariżej filwaqt li San Pawl, fl-ewwel qari, isejjaħ lill-pagani ‘boloh’ għax ħallew ideat ġodda jingannawhom.

Aktar milli kundanna din hi twissija, hi bluha li tressaq lejn il-korruzzjoni, qal il-Papa. Lid-dutturi tal-Liġi Ġesù jxebbahhom ma’ oqbra mbajda għax moħħhom kien biex jidhru sbieħ minn barra, bla ma jagħtu kas ta’ dak li hemm ġewwa fihom, fejn kien hemm il-korruzzjoni.

Il-pagani għandhom il-korruzzjoni tal-idolatrija: saru korrotti għax il-glorja t’Alla bidluha mal-idoli.

Illum ukoll hawn l-idolatriji bħalma huma l-konsumiżmu jew it-tfittxija ta’ xi alla komdu. Imbagħad hemm l-Insara li ħallew l-ideoloġiji jikkorrompuhom, jiġifieri ma baqgħux Insara għax il-Kristjaneżmu għamluh ideoloġija.

Minħabba l-bluha, dawn it-tliet gruppi jispiċċaw korrotti.

Il-Papa Franġisku mbagħad għadda biex jispjega x’inhi dil-bluha. Il-bluha hi li ma nisimgħux, li ngħidu ‘ma nafx’, in-nuqqas ta’ ħila li nisma’ l-Kelma t’Alla biex ma nħallihiex tidħol fija. L-iblah ma jismax. Mingħalih qed jisma’, imma fil-verità ma jkun qed jisma’ xejn. Dejjem jagħmel fattieh u għalhekk il-Kelma t’Alla ma tistax tidħol fih, f’qalbu m’hemmx lok għall-imħabba.

U jekk tidħol il-Kelma f’qalbu jgħaddiha mill-passatur tal-kunċett personali tar-realtà. Jekk f’dil-qalb m’hemmx post għall-imħabba, lanqas hemm post għal-libertà. Dawn in-nies isiru lsiera għax il-verità t’Alla jibdluha mal-gidba, tant li jibdew jaduraw lill-kreaturi minflok lill-Ħallieq.

Allura, meta jien nisma’ l-Kelma t’Alla, inħalliha tidħol fija?, staqsa l-Papa. Il-Kelma t’Alla hi kelma ħajja, effikaċi, tiddixxerni s-sentimenti u l-ħsibijiet tal-qalb. Hi kelma li taqta’ bħal xafra, tidħol ’il ġewwa. Jien trux għal dil-kelma? Nibdilha f’apparenzi, nibdilha f’idolatrija, nibdilha fi drawwiet idolatri, jew nibdilha f’ideoloġija? Hekk tkun il-bluha tal-Insara.

Il-Papa widdibna biex noqogħdu attenti mill-ikoni tal-bluha tal-lum. Hemm Insara boloh u hemm rgħajja boloh ukoll. Ifakkarna fihom Santu Wistin li jikkundannahom bil-qawwa meta jgħid li l-bluha tar-rgħajja tagħmel ħsara lill-merħla.

Ir-ragħaj iblah hu mimli bih innifsu, huwa pagan. Inħarsu, għalhekk, lejn l-ikona tal-Insara boloh u magħha nħarsu wkoll lejn il-Mulej li dejjem jinsab fil-bieb iħabbat u jistenna.

Il-Papa Franġisku temm jgħid li, għalhekk, għandna naħsbu fin-nostalġija li l-Mulej għandu għalina: jekk naqgħu f’dil-bluha u nitbiegħdu minnu, Hu jħoss in-nostalġija għalina. Minħabba n-nostalġija Ġesù beka, beka fuq Ġerusalemm. Kien proprju minħabba n-nostalġija għall-poplu li hu kien għażel u ħabb, imma li tbiegħed minnu minħabba l-bluha, għax għażel l-apparenzi, l-idoli u l-ideoloġiji, li Ġesù beka.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: