X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 22 ta’ Ottubru 2017


Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • Riflessjoni tal-Azzjoni Kattolika Maltija dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia
 • Il-mewt ta’ din oħtna twassalna nagħmlu dixxerniment fuq id-direzzjoni li fiha qed nieħdu s-soċjetà tagħna
 • Ir-reazzjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
  It-telfa tagħha timliena bid-determinazzjoni li niddefendu d-demokrazija sal-aħħar
 • L-Editorjal — L-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia
  Il-pinna tirbaħ il-biża’
 • Assassinawha lil Daphne
 • Għallmu t-talba tar-Rużarju lit-tfal u ż-żgħażagħ
 • Arċipriet u tliet kappillani ġodda
 • Studenti ġodda fis-seminarju maġġuri t’Għawdex
 • Is-Sorijiet Agostinjani fid-Djoċesi t’Għawdex
  Barka mis-sema
 • Gruppi internazzjonali jagħmlu pressjoni fuq l-Irlanda biex iddaħħal l-abort
 • Il-Papa Franġisku jiltaqa’ mal-Prim Ministru tal-Libanu
 • Biżżejjed prodotti tal-ikel biex jitqassmu indaqs bejn kulħadd
 • Il-futur tal-Kristjani fl-Iraq
 • Eluf ta’ Kristjani jaħarbu biex jevitaw il-persekuzzjoni
 • Tmien miljun tarbija maqtula bl-abort
 • Marija purtinara li nafdawha
 • Is-saltna tar-regħba
 • Il-profil ta’ Salvu Sciberras
 • Malta tista’ tagħmel differenza
 • “Jien ġejt biex ikollkom il-ħajja u ħajja bil-kotra”
 • Inġeddu l-ħajja fil-knejjes tagħna u nagħmluha aktar missjunarja
 • It-twemmin tagħna fil-fidi Kattolika
 • Emmen fik innifsek
 • Kontra l-Ansjetà: Kun Konxju-Attent
 • Fejn kont: Kemm ilna nistennewk!
 • Kif aħna minn ġewwa? Bħalma nidhru minn barra?

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.