Idolatrija qattiela

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn 23 ta’ Ottubru, 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Idolatrija qattiela, anzi idolatrija li toħloq sagrifiċċji umani. Dan kien il-kliem iebes ħafna li l-Papa Franġisku uża waqt l-omelija ta’ dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta. B’dal-kliem hu kien qed jkkundanna bl-akbar qawwa l-konsumiżmu bla rażan u l-kilba għall-flus.

 

Illum, saħaq il-Papa, hawn ħafna nies bil-kilba għall-flus u għall-ġid tal-art, nies li diġà għandhom ħafna, filwaqt li hawn għadd bla qies ta’ tfal bil-ġuħ li la għandhom mediċini lanqas edukazzjoni, u huma abbandunati.

Din l-idolatrija toqtol ħafna bnedmin bil-ġuħ, tenna Franġisku, li ġibed l-attenzjoni tal-kongregazzjoni li kien hemm fil-kappella dwar ix-xorti li qed tmiss lit-tfal Rohingya.

Naħsbu ftit, issokta l-Papa, mitejn elf tfal Rohingya fil-kampijiet tar-rifuġjati. Hemmhekk hemm tmien mitt elf ruħ, li mitejn elf minnhom huma tfal. Bil-kemm għandhom x’jieklu, neqsin min-nutriment, mingħajr mediċini, osserva l-Papa, li madwar xahar ieħor se jżur il-Myanmar u l-Bangladesh.

Imbagħad issokta jgħid li t-talba tagħna għandha tkun qawwija: ‘Mulej, jekk jogħġbok, miss il-qlub ta’ dawn in-nies li jaduraw lil alla flus, dan l-idolu, u missli wkoll lil qalbi biex inkun nista’ nara u ma naqax fl-istess żball.’

Il-kilba għal alla flus iġġib il-gwerer ukoll, saħansitra gwerer fil-familji, qal Franġisku, li ried jifhem il-ġlied bejn l-aħwa jew il-qraba minħabba l-wirt. Ilkoll nafu x’jiġri meta jkun hemm wirt fin-nofs: il-familji jinfirdu u jispiċċaw bil-mibegħda għal xulxin.

It-triq waħdanija, kompla jgħid il-Papa, hi li aħna nistagħnew quddiem Alla. L-għana, imma l-għana f’Alla. Ma jfissirx li niddisprezzaw il-flus, imma li niddisprezzaw il-kilba, jiġifieri li ma ngħixux biss għal alla flus.

Il-Papa kien qed jagħmel riflessjoni dwar il-qari tal-Vanġelu tal-ġurnata, skont San Luqa, li jurina lir-raġel għani li ntemm fil-moviment tal-konsumiżmu bla rażan, li ried dejjem aktar, sax-xaba’.

Sfortunatament, ir-raġel spiċċa lsir tal-flus u din mhix xi ħaġa tal-passat biss, iżda hi r-realtà tal-lum, osserva Franġisku, li tenna: hi r-realtà tal-lum.

Tant bnedmin jgħixu biex jaduraw il-flus, biex il-flus jagħmluhom l-alla tagħhom. Tant bnedmin jgħixu għal dan biss u b’hekk ħajjithom titlef is-sens tagħha. Nies li jiġimgħu teżori għalihom infushom imma ma jafux jistagħnew quddiem Alla.

Hu għalhekk li t-talba tagħna għandha tkun qawwija aħna u nfittxu f’Alla l-pedament samm tal-eżistenza tagħna, temm il-Papa, li stieden lil kulħadd biex jerfa’ qalbu b’talba ‘qawwija’ sabiex Alla jikkonverti l-qlub tal-bnedmin ħalli ma jibqgħux jaduraw lil dan l-idolu, lil alla flus.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: