L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 27 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 12, 54-59

Xi ftit jew wisq din is-sengħa tlifniha. Illum, minflok tittawwal mit-tieqa jew tgħolli ħarstek ’il fuq biex tara x’temp hu, tgħaddas rasek u tilgħab b’subgħajk fuq ‘screen’ ċkejken biex tara jekk hux nieżla xita jew jekk hix imħabbra. Ma narawx dak li hemm bħalissa, aħseb u ara kemm inassru dak li ġej. Meta missieri, li hu sajjied, kien jiflaħ jimxi kien joħroġ barra qabel is-sebħ biex jara x’temp hu u l-ajru x’qed iwiegħed. Minn dak li kien jara kien jippjana l-ġurnata. Missieri għallimni s-sengħa tal-għarfien ta’ dak li hu biex minnu nara dak li ġej.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 27 ta’ Ottubru 2017”