Archive

Archive for October 29, 2017

Mill-Konflitt għall-Komunjoni

October 29, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 29 ta’ Ottubru 2017: Il-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana għadha kemm ippubblikat t-traduzzjoni Maltija tad-dokument Mill-Konflitt għall-Komunjoni. Dan id-dokument ifakkar il-500 sena tar-Riforma. It-traduzzjoni hi ta’ Patri Silvestru Bonavia, Kapuċċin.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

Inwasslu l-messaġġ!

October 29, 2017 Leave a comment

Id-dinja tallum imlebilba għall-messaġġ. Anki jien u int, fiċ-ċokon tagħna, għandna bżonn messaġġ. Il-familja, il-Knisja u s-soċjetà tagħna għandhom iridu messaġġ.

Read more…

L-Evanġelju tal-Ħadd, 29 ta’ Ottubru 2017

October 29, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 22, 34-40

Żgur ma kienetx mistoqsija ġenwina, kif, wara kollox, qatt ma kienu l-biċċa l-kbira tal-mistoqsijiet lil-awtoritajiet ċivili u reliġjużi tal-Lhud. Kienu maħruqin. Wieħed jistaqsi, imma Ġesù ma saddilhomx ħalqhom lis-Sadduċej, il-partit għadu tal-Fariżej? Mela kif ma marrux jgħidulu ‘grazzi’! Kienu maħruqin għax Ġesù, għall-mistoqsija tas-Sadduċej dwar iż-żwieġ, kien aħreġ ta’ raġel u ma waqax fin-nasba tagħhom. Il-fariżej ingħaqdu mal-għadu tagħhom is-Sadduċej għax f’Ġesù raw għadu komuni. Xi ftit jew wisq kif għamlu Pilatu u Erodi meta sabu lil Ġesù quddiemhom.
Read more…