L-Evanġelju tal-Ħadd, 29 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 22, 34-40

Żgur ma kienetx mistoqsija ġenwina, kif, wara kollox, qatt ma kienu l-biċċa l-kbira tal-mistoqsijiet lil-awtoritajiet ċivili u reliġjużi tal-Lhud. Kienu maħruqin. Wieħed jistaqsi, imma Ġesù ma saddilhomx ħalqhom lis-Sadduċej, il-partit għadu tal-Fariżej? Mela kif ma marrux jgħidulu ‘grazzi’! Kienu maħruqin għax Ġesù, għall-mistoqsija tas-Sadduċej dwar iż-żwieġ, kien aħreġ ta’ raġel u ma waqax fin-nasba tagħhom. Il-fariżej ingħaqdu mal-għadu tagħhom is-Sadduċej għax f’Ġesù raw għadu komuni. Xi ftit jew wisq kif għamlu Pilatu u Erodi meta sabu lil Ġesù quddiemhom.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd, 29 ta’ Ottubru 2017