X’inhu dak li jagħmel lir-ragħaj “tajjeb”?

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn 30 ta’ Ottubru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Dalgħodu, waqt l-omelija minn Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku ta l-fehmiet tiegħu dwar x’inhu dak li jagħmel lir-ragħaj ‘tajjeb’.

 

Franġisku kien qed jagħmel riflessjoni dwar il-Vanġelu tal-ġurnata meħud minn San Luqa. Fih naqraw li Ġesù kien qiegħed fis-sinagoga fejn iltaqa’ ma’ mara li kienet ilha mgħakksa snin twal, tant li lanqas setgħet toqgħod dritta.

Ġesù għamel ħames affarijiet magħha, qal il-Papa Arġentin: ra, sejjaħ, kellem, qiegħed idejh u fejjaqha. Dawn il-ħames azzjonijiet, osserva Franġisku, huma l-ingredjenti li jiddeskrivu lir-ragħaj it-tajjeb.

Il-Papa enfasizza li l-imgħallmin tal-Liġi, il-Fariżej u s-Saduċej, spiss kienu jċanfru lil Ġesù għax jersaq qrib ħafna tan-nies. Madankollu, huma ma kellhomx interess ġenwin fin-nies u kienu magħluqin fid-dinja iżolata tagħhom. Minħabba f’hekk huma qatt ma setgħu jkunu rgħajja tajbin. Aktar kien moħħhom fil-flus, osserva l-Papa.

Nies bħal dawn, fakkar il-Qdusija Tiegħu, huma ipokriti għax l-interess tagħhom mhux il-poplu, imma mbagħad iħossuhom offiżi meta Ġesù jakkużahom minħabba l-għemejjel ħżiena tagħhom.

Min-naħa l-oħra, issokta jgħid il-Papa, Ġesù tiġih ħniena mill-emarġinati u għalhekk hu qrib tal-poplu tiegħu. Kemm jekk dak li jkun hu fqir, marid, midneb jew lebbruż, Ġesù kien dejjem ħdejn il-persuna, kienet min kienet.

Bl-istess mod Alla jgħallimna nkunu qrib tal-oħrajn, fakkarna l-Papa. Ir-rgħajja tajbin jagħmlu bħalma għamel Ġesù: juru ħniena u jsiru qaddejja tal-oħrajn.

Ir-ragħaj it-tajjeb, kompla jgħid Franġisku, jara, isejjaħ, ikellem, imiss u jfejjaq.

Bħalma Alla ġie qrib tagħna permezz ta’ Ġesù Kristu, temm jgħid Papa Franġisku, aħna lkoll se nkunu ġġudikati minn kemm nagħmlu ħilitna biex inkunu qrib ta’ dawk li huma bil-ġuħ, morda, fil-ħabs, jew li jinsabu f’kull xorta ta’ bżonn.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: