L-Evanġelju tal-Ħamis, 2 ta’ Novembru 2017. L-Għid tal-Imwiet

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja

Ġw 6:37-40

Din hija waħda mis-siltiet li llum jistgħu jinqraw bħala Evanġelju. F’xi waħda mit-tlitt quddisiet li kull qassis jista’ jiċċelebra.

Ġesù kien għadu kif tema’ ħamest elef ruħ sakemm xebgħu, u ħobż kien fadal ukoll, forsi għal min kien għadu ma ndunax li hu bil-ġuħ, jew kien għadu ma wasalx. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis, 2 ta’ Novembru 2017. L-Għid tal-Imwiet