L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 3 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 14, 1-6

Jiekol ma’ kulħadd. Ma min hu magħruf bħala midneb u ma’ min iqis lilu nnifsu għadu tiegħu. U dejjem ikollu udjenza. Dejjem kulħadd għajnejh fih biex jara x’se jagħmel, biex jara jekk dak li jagħmel, fihx ma xhiex tqabbad difrejk. Iktar ħsiebhom fih milli f’żaqqhom. Iżda mhux biex jisimgħu il-kelma tiegħu imma biex jaraw jekk il-kelma tiegħu jew għemilu fihomx xi tebgħa jew tixlifa.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 3 ta’ Novembru 2017

Franza tneħħi Salib minn pjazza pubblika

Il-Ġimgħa, 3 ta’ Novembru 2017: Is-sit newsbook.com.mt ħabbar li l-Kunsill tal-Istat ta’ Franza ordna li jitneħħa Salib minn monument li hemm fi pjazza pubblika, għax sostna li dan imur kontra l-Istat Lajk.Minkejja li dan is-Salib kien jinsab fi Bretagna, fil-qalba tal-Ewropa u mhux f’Raqqa li saret il-kapitali tal-ISIS fis-Sirja, xorta waħda il-Kunsill tal-Istat fi Franza iddeċieda li jitneħħa dan is-salib minn pjazza pubblika bl-iskuża li dan is-simbolu imur kontra l-Istat li jiddikjara li hu Stat Lajk.
Continue reading Franza tneħħi Salib minn pjazza pubblika

Il-gwerer ikomplu jolqtu ħafna aktar tfal

L-Arċisqof Bernardito Auza, l-Osservatur Permanenti tas-Santa Sede fin-Nazzjonijiet Magħquda ġibed l-attezjoni dwar il-fatt li l-għadd ta’ tfal milqutin ħażin minħabba l-gwerer qed jiżdied. Hu kien qed jikkowta mir-rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda ta’ dis-sena, li jgħid li l-2016 kienet l-agħar sena s’issa li fiha t-tfal intlaqtu ħażin u sofrew minħabba l-kunflitti bl-armi. Continue reading Il-gwerer ikomplu jolqtu ħafna aktar tfal