Archive

Archive for November 4, 2017

Jesus overcomes all struggles

November 4, 2017 Leave a comment

Short Reflection by George Calleja

At times we struggle with different things in life. Maybe for some reason we struggle to go to work… or we struggle to love our dear ones! Maybe we also struggle with our faith and find it difficult to believe in Jesus. We struggle to forgive! Read more…

Categories: By George Calleja

Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena A

November 4, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 5 ta’ Novembru 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-Quddiesa tal-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena. (Sena A)

Ta’ interess mhux biss għall-filatelisti imma wkoll għal dawk interesati fid-djalogu ekumeniku

November 4, 2017 Leave a comment

stamp.jpgIs-Sibt, 4 ta’ Novembru 2017:

Id-Dipartiment tal-Filatelija tal-Vatikan għadu kif ħareg bolla kommemorattiva li tfakkar il-500 anniversarju tar-Riforma Protestanta li kienet ċelebrata t-Tlieta, 31 ta’ Ottubru. Il-bolla għandha l-valur ta’ ewro u turi x-xbieha ta’ Kristu msallab waqt li għarkubtejhom maġenbu jidhru Luteru u l-ħabib tiegħu Melantone.

Categories: Aħbarijiet

Min irid ikun qaddej tal-poplu jrid ikun ukoll qaddej umli

November 4, 2017 Leave a comment

Is‑Sibt, 4 ta’ Novembru 2017: Quddiesa fuq l-artal ta’ San Carlo Borromeo, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. Read more…

L-Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof fil‑Qrendi.

November 4, 2017 Leave a comment

Is-Sibt, 4 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti, fil‑Knisja Parrokkjali tal‑Qrendi. Read more…

Għal Knisja Mġedda

November 4, 2017 Leave a comment

Is-Sibt 4 ta’ Novembru 2017. Messaġġ lis-seminaristi mill-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech,Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria.

Meta llum qegħdin irroddu ħajr lil Alla għall-preżenza tas-Seminarju Maġġuri fid-Djoċesi tagħna matul dawn il-151 sena, fid-dawl tal-Vanġelu li għadna kif qrajna (Lq 23:1-12), nixtieq noffri żewġ riflessjonijiet għall-formazzjoni ta’ dawk li nittamaw li għada għad ikunu saċerdoti ta’ Kristu fil-Knisja.

Read more…

L-Evanġelju tas-Sibt, 4 ta’ Novembru 2017.

November 4, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 14, 1.7-11

Donnu kien għadu mhux kulħadd wasal. U donnu ma kienx hemm postijiet riservati. Wara li ħadd ma kellu l-ħila jwieġeb lil Ġesù għall-mistoqsija tiegħu dwar jekk jaqalekx ibnek jew il-barri fil-ġiebja tħallihx hemm għa xikun is-Sibt, il-mistednin kienu għadhom jaslu. U mid-dehra kulħadd beda jfittex post tajjeb, fuq quddiem, probabli mhux biss għax biex jieklu l-aħjar iżda biex jidhru l-aħjar.
Read more…