Jesus overcomes all struggles

Short Reflection by George Calleja

At times we struggle with different things in life. Maybe for some reason we struggle to go to work… or we struggle to love our dear ones! Maybe we also struggle with our faith and find it difficult to believe in Jesus. We struggle to forgive! Continue reading “Jesus overcomes all struggles”

Ta’ interess mhux biss għall-filatelisti imma wkoll għal dawk interesati fid-djalogu ekumeniku

stamp.jpgIs-Sibt, 4 ta’ Novembru 2017:

Id-Dipartiment tal-Filatelija tal-Vatikan għadu kif ħareg bolla kommemorattiva li tfakkar il-500 anniversarju tar-Riforma Protestanta li kienet ċelebrata t-Tlieta, 31 ta’ Ottubru. Il-bolla għandha l-valur ta’ ewro u turi x-xbieha ta’ Kristu msallab waqt li għarkubtejhom maġenbu jidhru Luteru u l-ħabib tiegħu Melantone.

L-Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof fil‑Qrendi.

Is-Sibt, 4 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti, fil‑Knisja Parrokkjali tal‑Qrendi. Continue reading “L-Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof fil‑Qrendi.”

Għal Knisja Mġedda

Is-Sibt 4 ta’ Novembru 2017. Messaġġ lis-seminaristi mill-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech,Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria.

Meta llum qegħdin irroddu ħajr lil Alla għall-preżenza tas-Seminarju Maġġuri fid-Djoċesi tagħna matul dawn il-151 sena, fid-dawl tal-Vanġelu li għadna kif qrajna (Lq 23:1-12), nixtieq noffri żewġ riflessjonijiet għall-formazzjoni ta’ dawk li nittamaw li għada għad ikunu saċerdoti ta’ Kristu fil-Knisja.

Continue reading “Għal Knisja Mġedda”

L-Evanġelju tas-Sibt, 4 ta’ Novembru 2017.

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 14, 1.7-11

Donnu kien għadu mhux kulħadd wasal. U donnu ma kienx hemm postijiet riservati. Wara li ħadd ma kellu l-ħila jwieġeb lil Ġesù għall-mistoqsija tiegħu dwar jekk jaqalekx ibnek jew il-barri fil-ġiebja tħallihx hemm għa xikun is-Sibt, il-mistednin kienu għadhom jaslu. U mid-dehra kulħadd beda jfittex post tajjeb, fuq quddiem, probabli mhux biss għax biex jieklu l-aħjar iżda biex jidhru l-aħjar.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt, 4 ta’ Novembru 2017.”