L-Evanġelju tal-Ħadd, 5 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 23, 1-12

Kont rajtha stramba ħafna, meta, Dun Mario Agius, Alla jaħfer issa lilu wkoll, kien għażel din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew għall-funeral ta’ missieru. Kien għamel omelija kif kien jaf jagħmel hu li kien jaf jara dak li ma jarax kulħadd u li forsi ħafna kienu jaraw stramb. Probabilment rajtha stramba għax jien ukoll jista’ jkolli l-ewwel rejazzjoni ta’ fariżew meta nisma’ xi ħaġa jew nara xi ħaġa li nħossha thedded is-sigurtà tiegħi.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd, 5 ta’ Novembru 2017