Russia’s Fall From (God’s) Grace Through Revolution

It-Tnejn, 6 ta’ Novembru 2017: Id-dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima fl-1917 u li l-Knisja  fakkret, anke f’pajjiżna fix-xhur li għaddew, kienu fuq kollox twissija serja mill-Verġni Marija għat-terrur li kien wasal biex iseħħ u li kien ikkawżat mir-Russja Komunista. L-artiklu ta’ hawn taħt, publikat mill-NCR ftit jiem ilu, jagħti biss ħjiel żgħir ta’ dak li ġara … Continue reading Russia’s Fall From (God’s) Grace Through Revolution

It-tliet doni ta’ Alla

It-Tnejn 6 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fis-silta mill-ittra lir-Rumani li tinqara fil-quddiesa tal-lum, Pawlu jtemm ir-riflessjoni tiegħu dwar is-sejħa ta’ Alla lill-Iżraeliti u lill-ġentili. Pawlu jagħmel dan l-argument biex jikkonvinċi lil-Lhud li kulħadd hu magħżul minn Alla u jtemm bl-affermazzjoni qawwija li dak li jwiegħed Alla ma jerġax lura minnu.

Continue reading It-tliet doni ta’ Alla

L-Evanġelju tat-Tnejn, 6 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 14, 12-14

U l-ikla tkompli. Ġesù li jiekol ma’ kulħadd, għalkemm mhux kulħadd jista’ jkun miegħu, anke dawk li stednuh jiekol magħhom. U Ġesù jkompli jiftaħ l-għajnejn ta’ min qed jisimgħu. X’inhi tassew l-intenzjoni tal-istedina tiegħu? Għalfejn ridtu hemm? Ridt’x’ridt, kienet x’kienet l-intenzjoni tiegħu, l-intenzjoni ta’ Ġesù ma tinbidilx, is-sejħa tiegħu ma tiskotx, anke quddiem min isodd widnejh u jgaħlaq għajnejh, anke quddiem min iwebbes rasu. Ġesù ma jaqta’ qalbu qatt. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn, 6 ta’ Novembru 2017