Home > Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta > It-tliet doni ta’ Alla

It-tliet doni ta’ Alla


It-Tnejn 6 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fis-silta mill-ittra lir-Rumani li tinqara fil-quddiesa tal-lum Pawlu jtemm ir-riflessjoni tiegħu dwar is-sejħa ta’ Alla lill-Iżraeliti u lill-ġentili. Pawlu jagħmel dan l-argument biex jikkonvinċi lil Lhud li kulħadd hu magħżul minn Alla u jtemm bl-affermazzjoni qawwija li dak li jwiegħed Alla ma jerġax lura minnu.

 

Il-Papa Franġisku spjega li fl-istorja tas-salvazzjoni s-sejħiet ta’ Alla lill-poplu tiegħu kienu tlieta: il-ħatra, il-wegħda u l-patt.

Il-poplu t’Alla hu l-poplu magħżul u huwa Alla nnifsu li jkompli jsaħħaħ din l-għażla. Dan nifhmuh mill-Ktieb tal-Ġenesi li fih naqraw bosta drabi li Alla jgħid lil Abraham: ‘Jien kont li għażiltek’ u jtenni l-wegħda: ‘Jien sa nagħtik iben, minkejja li għandek disgħin sena’.

B’dil-wegħda l-Mulej ikompli jiċċelebra l-patt li għamel fil-bidu u din hi l-istorja tas-salvazzjoni, qal il-Papa Franġisku.

Għalhekk, żied jgħid, dawn id-doni tal-ħatra, tal-wegħda u tal-patt, qatt ma jistgħu jitħassru għax Alla qatt ma jerġa’ lura minn kelmtu. Huma wegħdiet mal-poplu t’Alla, mal-Knisja u ma’ kull wieħed u waħda minna, għax aħna lkoll imsejħin. Aħna nġorru fina l-wegħda li għamel magħna l-Mulej u kollha kemm aħna nagħmlu pattijiet miegħu. Iżda kulħadd hu ħieles li jżomm il-patt jew li jiċħdu.

Għalhekk tajjeb nistaqsu lilna nfusna: Kif inħoss is-sejħa jiena? Inħossni Nisrani b’kumbinazzjoni? Kif ngħix il-wegħda tas-salvazzjoni fil-mixja tiegħi? Kemm jien fidil għall-patt kif hu fidil miegħi il-Mulej? Il-Mulej ma jistax jiċħad lilu nnifsu, għax Hu fidil dejjem.

Allura jien inħossni magħżul minn Alla? Inħoss it-tmellisa tiegħu f’qalbi? Inħoss li jħobbni u jieħu ħsiebi? U kull meta nitbiegħed minnu, Hu jiġi jfittixni? Bħala għajnuna għal dir-riflessjonji nistgħu niftakru fil-parabbola tan-nagħġa l-mitlufa, qal il-Papa.

Fl-ittra lir-Rumani Pawlu jkompli billi jtenni erba’ darbiet il-kliem ‘diżubbidjenza’ u ‘ħniena’. Hemm tensjoni bejniethom għax fejn hemm id-diżubbidjenza dejjem kien hemm il-ħniena, issokta jgħid il-Qdusija Tiegħu. Dan ifisser li tul il-mixja dejjem se jibqa’ jkun hemm id-dnubiet, id-diżubbidjenza imma quddiem dawn dejjem hemm il-ħniena, għax Alla qatt ma jerġa’ jieħu lura d-doni li jkun tana.
Kemm huma kbar u fondi s-sapjenza u l-għerf ta’ Alla, jikteb l-Appostlu, kemm huma misterjużi triqatu! Dan hu att ta’ adorazzjoni osserva l-Papa Franġisku. Pawlu qed jinżel għarkuptejh u jadura quddiem il-misteru tad-diżubbidjenza u l-ħniena li teħlisna.

Illum jagħmlilna tajjeb, temm l-omelija l-Papa Franġsiku, jekk naħsbu ftit dwar is-sejħa tagħna, dwar il-wegħdiet tal-Mulej u dwar kif jien ngħix il-patt tiegħi miegħu. Jekk jien għandix ħila nfaħħar lill-Mulej għad-doni li tani. Il-Papa temm jistedinna biex qatt ma ninsew li s-sejħa u d-doni li tana Alla għax dawn qatt ma jittreġgħu lura għax Alla hu “fidil dejjem”.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: