Jum il-Foqra

It-Tlieta, 7 ta’ Novembru 2017: Kif konna ġa ħabbarna minn dan is-sit f’Ġunju li għadda, homeless-woman-rome-italyminn din is-sena l-Papa Franġisku nieda JUM IL-FOQRA, u talab li dan ikun imfakkar kull sena fit- Tlieta u Tletin Ħadd ta’ matul is-Sena, li huwa propju l-Ħadd ta’ qabel iċ-ċelebrazzjoni ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu u li jagħlaq is-sena liturġika.

Din is-sena, Jum il-Foqra jaħbat il-Ħadd 19 ta’ Novembru. Tista’ taqra bil-Malti l-messaġġ tal-Papa Franġisku għal dan il-jum minn dil-paġna tal-Laikos … http://www.laikos.org/Fr1_Messagg_Jum-Foqra_2017_13062017.htm

Lectio Divina tat-32 Ħadd Matul Sena A

Vanġelu (Matt. 25. 1-13): Fi żmien Ġesu, koppja kienu juru x-xewqa li riedu jiżżewġu quddiem il-ġenituri tagħhom. Jiffirmaw il-kuntratt, u jerġgħu lura d-dar għand il-ġenituri tagħhom. Għal sena sħiħa ma kinux jaraw lil xulxin. Imbagħad ir-raġel imur għall-għarusa tiegħu għand il-ġenituri tagħha biex jeħodha għandu, fejn hemm issir l-ikla tat-tieġ. Jekk dan il-vjaġġ isir bil-lejl, kien meħtieġ li xi wħud idawwlu t-triq bl-imsiebaħ tagħhom.

Continue reading Lectio Divina tat-32 Ħadd Matul Sena A

Kif Nikkoreġu lil uliedna?

Laqgħa ta’ formazzjoni għal ġenituri u legal guardians.

Il-laqgħa li jmiss ta’ parental skills ser issir nhar il-Ġimgħa, 10 ta’ Novembru, fl-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu II, il-Victoria, Għawdex, fis-6.00pm. Is-suggett tal-laqgha ser ikun: KIF NIKKOREGU LIL ULIEDNA?

Għal dawk li jkollhom bżonn, ser ikun hemm ukoll min jieħu ħsieb it-tfal.

Continue reading Kif Nikkoreġu lil uliedna?

Inkunu tlifna kollox jekk nitilfu l-ħila li nħossuna maħbubin

It-Tlieta 7 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku għamel riflessjoni dwar il-qari tal-Vanġelu tal-ġurnata meħud minn San Luqa. Il-Mulej, qal Franġisku, jgħallimna li jekk għandna nistiednu lil xi ħadd id-dar, nistiednu lil min ma jistax iroddilna lura.

Continue reading Inkunu tlifna kollox jekk nitilfu l-ħila li nħossuna maħbubin

L-Evanġelju tat-Tlieta, 7 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 14, 15-24

Qed tara! Lil xi ħadd minnhom messlu qalbu! Għaraf mhux biss il-verità fit-twiddiba ta’ Ġesù iżda wkoll is-siwi tagħha. Hieni tassew min ikollu ntenzjoni retta u ma jħobbx biex ikun maħbub u ma jħallix imħabbtu tikber jew tiċkien skont kemm tikber jew tiċkien l-imħabba tal-oħrajn lejh. Hieni tassew! Jista’jkun ukoll li dan irr-aġel ħass li t-tensjoni tiela u pprova b’karità u b’rispett idawwar id-diskors. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta, 7 ta’ Novembru 2017