Inkunu tlifna kollox jekk nitilfu l-ħila li nħossuna maħbubin

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta 7 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku għamel riflessjoni dwar il-qari tal-Vanġelu tal-ġurnata meħud minn San Luqa. Il-Mulej, qal Franġisku, jgħallimna li jekk għandna nistiednu lil xi ħadd id-dar, nistiednu lil min ma jistax iroddilna lura.

 

Raġel għamel ikla kbira u, meta bagħat lill-qaddej tiegħu għall-mistednin, kulħadd beda jġib l-iskużi biex ma jmurx.

Bħal dak ir-raġel li fassal li jibni mħażen kbar imma dak il-lejl stess kien se jmut, dawn kienu marbutin mal-interessi personali tant li ma kellhomx ħila jifhmu l-gratwità tal-istedina.

Jekk ma nifhmux il-gratwità tal-istedina ta’ Alla ma nkunu fhimna xejn, osserva l-Papa. Imma xi rridu nħallsu biex inkunu nistgħu mmorru għal din l-ikla? Il-biljett tad-dħul hu l-mard, il-faqar, id-dnub. Dawn huma li jippermettulek tidħol: il-fatt li għandek bżonn il-fejqan, li teħtieġ l-imħabba, qal il-Qdusija Tiegħu.

Fil-parabbola naraw żewġ atteġġjamenti, kompla jgħid. Minn naħa hemm Alla li ma jitolbok ebda ħlas u jgħid lill-qaddej biex iġib għall-ikla lill-magħtubin, lill-foqra, bi gratwità mingħajr qies, għax Alla jilqa’ lil kulħadd. Min-naħa l-oħra hemm l-atteġġjament tal-ewwel mistednin li ma jifhmux dil-gratwità, l-istess bħal ħu l-iben il-ħali li ma riedx jidħol għall-ikla għax ma fehemx lil missieru.

Dan ħela ġidu fix-xalar, fid-dnub, u inti tagħmillu festa? U jien, Kattoliku prattikanti, immur il-quddies kull nhar ta’ Ħadd, għalija m’hemm xejn? Bniedem bħal dan ma jifhimx il-gratwità tas-salvazzjoni, jaħseb li s-salvazzjoni hi: ‘jien inħallas u int issalvani.’

Le, saħaq il-Papa Franġisku, is-salvazzjoni hi gratwita u jekk inti ma tidħolx f’din id-dinamika, inti ma tkun fhimt xejn. Is-salvazzjoni hi rigal ta’ Alla li jien inrodd lura b’rigal ieħor: l-għotja ta’ qalbi. Min jaħseb fl-interessi tiegħu biss, dak li meta jagħti rigal diġà qed jaħseb x’se jirċievi lura, mhux jifhem li l-Mulej ma jitlob xejn lura. Jitlob minna biss imħabba u fedeltà għax is-salvazzjoni ma nistgħux nixtruha, hi sempliċiment sehem fl-ikla.

Dawk li jaqtgħuha li ma jiħdux sehem fl-ikla, li jħossuhom ‘ċerti minnhom infushom’, iħossuhom salvi anke jekk jibqgħu barra, iżda tilfu s-sens tal-gratwità, is-sens tal-imħabba. L-aktar ħaġa importanti li tilfu, issokta Franġisku, hi li tilfu l-ħila li jħossuhom maħbubin.

U meta inti titlef is-sens li tħossok maħbub, int tlift it-tama, tlift kollox, osserva Franġisku. Ifakkarna fil-kitba fuq il-bieb tal-infern li jiddeskrivi Dante Alighieri fil-poema La Divina Commedia: ‘Aqtgħu jieskom minn kull tama, intom li tidħlu hawn ġew,’ għax tlift kollox.

Aħna għandna naħsbu f’das-sinjur li jrid li d-dar tiegħu timtela. Dan hu l-Mulej, li hu tant kbir, tant iħobb, li bil-gratwità tiegħu jrid jimla daru.

Nitolbu lill-Mulej, temm jgħid il-Papa Franġisku, biex jeħlisna mill-periklu li nitilfu l-ħila li nħossuna maħbubin.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: