Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap > Waw.Waw.Waw.Waw…

Waw.Waw.Waw.Waw…


Mhux l-ewwel darba li nkun għaddej fl-Isptar, aktar u aktar mal-kurituri, u anki fis-swali, u, illum, għax bit-3G u l-4G, faċli nisimgħu. Waw. Waw. Waw. Waw … Aqta’ kemm nitbissem! Ġieli nkun se ninfaqa’ nidħak! Naħseb li ilkoll intbaħtu fuq liema ħaġa qed nitħaddet: l-imbierek WhatsApp! Jew, kif jiktbuha uħud, Whatzup!

Insomma, tgħdiha kif tgħidha, u tiktibha kif tiktibha, bl-esse jew biż-żeta, illum huma ħafna li jużaw il-WhasApp! Dan l-għaliex il-WhatsApp jidher li huwa l-mod ta’ kif messaġġ online jasal f’ħeffa tal-għaġeb. Kemm hu fast (jiġifieri ħafif) il-WhatsApp hux! U l-WhatsApp anki hu faċli biex iżżomm il-linji tal-komunikazzjonijiet miftuħa ma’ dawk li huma l-aktar midħla tiegħek. Bħalma nitgħallem mill-Isptar, u dejjem Alla jbierek, illum huma kbir in-numru ta’ nies li jużaw il-WhatsApp! Tgħid il-Mulej għandu WhatsApp? Tgħid, il-mobile tiegħu, jagħmel l-istess ħoss li jagħmel l-mobile tiegħi u tiegħek kif nirċievu messaġġ fuq il-WhatsApp? Waw. Waw. Waw. Waw …?

Ikolli ngħid li l-Mulej WhatsApp għandu! U l-contacts li għandu fih huma bla qjies! Ħeqq! Alla hu wara kollox! Issa jekk il-Mulej għandu WhatsApp l-istatus tiegħi miegħu x’inhu? Jien qiegħed u qiegħdha online mal-Mulej fuq WhatsApp jew inkella għafastlu l-kelma Block? Biex, kull messaġġ li jibgħatli, lanqas biss nindenja ruħi narah? U l-Mulej qiegħed fuq quddiem nett tal-lista tal-friends tiegħi fuq WhatsApp? Jew inkella qiegħed fl-aħħar, tal-aħħar, u, forsi, l-aħħar nett fil-lista?

Ġeneralment, mit-tipi ta’ messaġġi li tibda’ tikteb persuna, int u jien nibdew nintebħu x’ħobż tkun tabilħaqq tiekol dik il-persuna. Almenu jibda’ ikollna ħjiel tagħha. Ma ninsewx x’tgħidilna l-Kelma ta’ Alla fuq il-WhatsApp tal-Mulej. L-istatus tiegħu magħna dejjem hu online. Xhieda ta’ dan hu dak li jgħidilna l-ktieb tal-Profeta Iżaija meta jgħidilna: “Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejjħulu sakemm hu fil-qrib!” (Iż 55:6). Mela, diġà għandna waħda ġewwa ħi! Il-Mulej huwa dejjem available għalija! X’rigal dan ħej għalija dalgħodu waqt li qed inqarmeċ il-ħobża mixwija tal-Malti u nixrob bil-mod it-tazza tat-tè jew tal-kafè!

Iżda x’tip ta’ messaġġi jibgħat il-Mulej fuq il-WhatsApp tiegħu? F’kelma waħda, dan il-Mulej, li l-mobile tiegħu jħaddan miegħu l-univers u ta’ barra minnu, x’ħobż jiekol? Int tridx nagħtu daqqa t’għajn lejn l-għamla ta’ messaġġi li jibgħat ħa naraw naqra? X’taħseb? Arahom ġejjin sieħbi!

“Mill-għoli nħarsek. Mhux biex inbeżżgħek. Iżda biex immexxik fil-mogħdija li għażilt għalik u li se tmexxik lejn il-ferħ veru”. Waw.Waw.Waw.Waw… “Kull jum ġdid Jiena inbierkek. Inbierek id-dawl li jdawwlek meta tqum u bil-ferħ li jittieħed f’darek. Gawdi kull mument tal-jum l-għaliex kull minuta hija don li qatt m’hu se jirrepeti ruħu”. Waw.Waw.Waw.Waw… “Meta qed tgħix ostaklu int taħseb li huwa mpossibbli għalik, meta taħseb li għandek il-qawwa li ġġorr dan il-piż fuq spallejk, tinkwetax. Intelaq f’idejja u ħallini nżommlok idek. Se nkun miegħek, niġġieled għalik”. Waw.Waw.Waw.Waw…

“Anki jekk ma titlobx kull jum qed nieħu ħsiebek il-ħin kollu. Anki jekk int indifferenti għalija jiena dejjem nitfakar fik. Għaliex int il-ħolqien tiegħi u anki kull ħaġa li tara. Inħobbok”. Waw.Waw.Waw.Waw… “Jekk taħseb li kollox qed joskura ruħu fi triqtek jien se nixgħel il-mogħdija tiegħek u nibqa’ miegħek biex immexxik matul l-aħjar waħda. Agħtini lilek innifsek u int dejjem tkun imdawwal u imdawla”. Waw.Waw.Waw.Waw… “Jien inkun hemm fejn l-anqas li tistenna. Jiena nkun ma’ min l-anqas li tistenna. Irrispetta lill-proxxmu tiegħek l-għaliex jiena preżenti kullimkien. Int, kollok kemm int, int parti minni”. Waw.Waw.Waw.Waw…

U mbagħad dan il-messaġġ mill-WhatsApp tal-Mulej, almenu lili, aqta’ kemm jagħmilli kuraġġ! “Ix-xebgħat tallum mhumiex sempliċiment daqqiet. Iżda huma sfidi li jien nħalli fi triqti biex nikkonviċik li int ħafna aktar qawwi u qawwija milli taħseb. U li f’kull jum int tista’ tkun persuna aħjar”. Waw.Waw.Waw.Waw…

X’jidhirlek? Jaqbillek li tħalli lill-Mulej fil-lista tal-kuntatti tal-WhatsApp tiegħek? Jekk iva mhux aħjar nibdew niċċettjaw miegħu l-ewwel? U ma nħallu l-ebda contact joħodlu postu? Wara kollox l-ebda contact daqs il-Mulej m’għandu l-qalb li għandu hu! L-ebda contact m’għandu l-għerf li għandu Hu! U l-ebda contact fil-mobile ta’ ħajti ma jista’ jmexxini kif imexxini hu! Bilħaqq, imbagħad hemm ħaġa oħra. Aqta’ kemm hu faċli li timmesiġja lill-Mulej! Lanqas għandi għalfejn nittajpa. Biżżejjed inpespislu waħda u fit-tpespisa nfissirlu dak li hemm f’qalbi. Ibqa’ ċert u ċerta li jismagħni żgur! Mela ejja nisimgħu! L-għaliex Hu jridli u għandu għalija l-aqwa ġid. Għal dejjem ta’ dejjem!

XXXXX! Waw. Waw.Waw.Waw… Taf li bgħattli!!!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: