Archive

Archive for November 9, 2017

L-Imsiebaħ Mixgħula

November 9, 2017 Leave a comment

Powerpoint tal-32 Ħadd matul is-Sena A. Il-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd, għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link … It-32 Ħadd matul is-Sena A

Categories: PP tal-Ħadd

Festi f’ġieħ l-Immakulata Kunċizzjoni, Għawdex

November 9, 2017 Leave a comment

Ġie publikat il-programm tal-festi solenni f’ġieħ l-Immakulata Kunċizzjoni li ser jiġu ċelebrati fil-Knisja ta’ San Franġisku t’Assisi tal-Belt Victoria, Għawdex.   Biex tara l-programm kollu idħol hawn … Program Kuncizzjoni

Categories: Avviżi

Is-suċċess ma jitkejjilx mill-ġid materjali imma minn servizz għall-proxxmu

November 9, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 9 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof J. Scicluna f’Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Read more…

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran

November 9, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis 9 ta’ Novembru 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech, fis-Solennità tal-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran, waqt Konċelebrazzjon fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria.

Read more…

Il-Knisja tfakkar il-konsagrazzjoni tal-Lateran

November 9, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis 9 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Waqt l-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku fakkar li l-pedament tal-Knisja huwa Kristu.

Read more…

L-Evanġelju tal-Ħamis, 9 ta’ Novembru 2017

November 9, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ġw 2:13-23

Dak li hu sakru jiġi pprofanat. Dak li hu tajjeb jintuża għall-ħażin. Il-bniedem, maħluq biex iħobb, isir għajn u bexxiexa tal-mibgħeda. Mhux twarrib tat-tajjeb u l-qaddis iżda tħażżin ta’ kull ma jerfa’ ’il fuq lill-bniedem. Dan hu li jasal għalih il-bniedem meta jagħmel minn kollox u ma jieqaf quddiem xejn u quddiem ħadd, lanqas quddiem Alla nnifsu biex iħaxxen butu u jibni l-imħażen għall-ġid li jikseb u li mingħalih se jżommu fuq saqajh għal dejjem. Read more…