Archive

Archive for November 12, 2017

L-omelija tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fiż-Żurrieq

November 12, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 12 ta’ Novembru 2017: fl‑4:30 p.m., l-Arċisqof amministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti, fil‑Knisja Parrokkjali taż‑Żurrieq. Read more…

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fix-Xgħajra

November 12, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 12 ta’ Novembru 2017: Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna – Fil-Knisja tax-Xgħajra. Read more…

L-Evanġelju tal-Ħadd, 12 ta’ Novembru 2017.

November 12, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 25, 1-13

Il-bluha għal Ġesù tfisser li taħseb sa mnieħrek. L-għaqal ifisser li taħseb iktar ’il bogħod. Jidher li b’xi mod kienu flimkien.

Għaxar xebbiet jgħid Ġesù. X’kienet ir-raġuni ma nafux. Kienux ħbieb, kienux aħwa jew qraba jew sempliċiment jafu lil xulxin ma nafux. Setgħu kienu jffurmaw parti minn xi għaqda li ssib irġiel għal min irid jiżżewweġ jew tippromwovi laqgħat fejn wieħed jista’ jsib lil min jiżżewweġ. Ma nafux. L-unika ħaġa li tidher li kienet tgħaqqadhom hija l-invit li rċevew għal dan l-imbierek tieġ.
Read more…

Festa ta’ San Koronatu

November 12, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 12 ta’ Novembru 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Pontifikal tal-Festa ta’ San Koronatu Martri. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur.

Read more…

Nitolbu li fostna ma jinbitx spirtu ta’ vjolenza u mibegħda

November 12, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 12 ta’ Novembru 2017: Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof J. Scicluna, f’Jum it-Tifkira. Read more…