L-Evanġelju tal-Ħadd, 12 ta’ Novembru 2017.

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 25, 1-13

Il-bluha għal Ġesù tfisser li taħseb sa mnieħrek. L-għaqal ifisser li taħseb iktar ’il bogħod. Jidher li b’xi mod kienu flimkien.

Għaxar xebbiet jgħid Ġesù. X’kienet ir-raġuni ma nafux. Kienux ħbieb, kienux aħwa jew qraba jew sempliċiment jafu lil xulxin ma nafux. Setgħu kienu jffurmaw parti minn xi għaqda li ssib irġiel għal min irid jiżżewweġ jew tippromwovi laqgħat fejn wieħed jista’ jsib lil min jiżżewweġ. Ma nafux. L-unika ħaġa li tidher li kienet tgħaqqadhom hija l-invit li rċevew għal dan l-imbierek tieġ.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd, 12 ta’ Novembru 2017.