Lectio Divina tat-33  Ħadd  Matul Sena A

Vanġelu (Matt. 25. 14-30): It-tmiem tas-sena Liturġika ifakkarna fl-aħħar ta’ ħajjitna. Dan m’għandux inikkitna, imma għandu jkabbrilna l-għaqal li jgħinna niżnu sewwa dak li l-aktar jgħodd f’ħajjitna. Il-parabbola tal-lum se tgħinna nagħmlu dan. Continue reading “Lectio Divina tat-33  Ħadd  Matul Sena A”

L-Evanġelju tat-Tnejn, 13 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 17, 1-6

Id-dixxipli qed iħossu li bil-ħila tagħhom biss ma jistgħux jimxu skont kif qed jissuġġerilhom Ġesù. Kif tista’ quddiem il-qawwa tal-ħażen u l-kompliċità tal-bnedmin li jissieħbu biex iwettquh! Anke fil-preżenza ta’ Ġesù nnifsu, bis-sinjali li kien iwettaq u bil-kelma qawwija tiegħuis-setgħa tal-ħażen fuq id-dinja u l-bnedmin li jgħammru fiha, tidher sur li ma jingħelibx.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn, 13 ta’ Novembru 2017”

Min jistqarr li hu Nisrani u jgħix ħajja pagana jagħti skandlu

It-Tnejn 13 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fir-riflessjoni dwar il-Vanġelu skont San Luqa li għamel illum il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta, huwa qal li Ġesù jibda bi stqarrija li fiha ħafna sens: ‘Hu impossibbli li ma jingħatawx skandli.’ Continue reading “Min jistqarr li hu Nisrani u jgħix ħajja pagana jagħti skandlu”