Min jistqarr li hu Nisrani u jgħix ħajja pagana jagħti skandlu

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn 13 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fir-riflessjoni dwar il-Vanġelu skont San Luqa li għamel illum il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta, huwa qal li Ġesù jibda bi stqarrija li fiha ħafna sens: ‘Hu impossibbli li ma jingħatawx skandli.’

Però, osserva Franġisku, Ġesù jagħmel twissija qawwija għax iżid jgħid li gwaj għalih min jagħti skandlu: ‘Aħjar tintrabatlu ġebla tat-tħin ma’ għonqu u jinxteħet il-baħar milli jagħti skandlu lil dawn iż-żgħar.’

Ġesù, kompla jgħid il-Papa, idur fuq in-nies tiegħu u jgħidilhom biex joqogħdu attenti biex ma jkunux huma li jagħtu skandlu.

L-iskandlu hu ikrah, issokta Franġisku, għax hu ġerħa li tferi lill-poplu t’Alla, ġerħa li kultant tista’ tibqa’ għomor sħiħ. L-iskandlu jista’ wkoll joqtol it-tama, lill-familji u lil tant qlub.

Il-Papa Franġisku osserva li Ġesù spiss jitkellem dwar l-iskandlu u kien attent li ma jkunx kawża ta’ skandlu hu nnifsu. Infatti, Ġesù jgħid li jekk idek hi kawża ta’ skandlu, aqtagħha barra. U meta, quddiem it-tħabbira tas-salib. Pietru jipprova jmerih, bla ma jdur mal-lewża Ġesù jċanfru u jgħidlu li hu ta’ skandlu għalih.

Dal-kliem Ġesù qed jgħidu lilna għax min jistqarr li hu Nisrani u jgħix ħajja pagana jagħti skandlu. Kemm-il darba smajna lil min jgħid li ma jmurx il-knisja għax hemm ġew jiltaqa’ ma’ min il-ġurnata kollha jixgħel ix-xemgħat u malli joħroġ minn hemm ħlief iqassas u jiżra’ s-sikrana ma jagħmilx!

Kemm Insara jimbuttaw lin-nies bl-eżempju li jagħtu. L-inkoerenza tal-Insara hi waħda mill-aktar armi qawwija li għandu x-xitan biex idgħajjef u jbiegħed lill-poplu t’Alla mill-Mulej, qal Franġisku. Kien Ġesù stess li lill-poplu qallu biex jagħmel dak li jgħidulu d-dutturi tal-liġi imma biex ma jagħmilx bħalhom.

Bħalma jagħmel dejjem, il-Papa stedinna biex nagħmlu l-mistoqsija lilna nfusna: Kemm jien koerenti f’ħajti? Jien koerenti mal-Vanġelu, mal-Mulej? Jekk m’iniex, jien ta’ skandlu għal ħaddieħor? Jien membru ta’ xi għaqda reliġjuża u mbagħad lill-ħaddiema tiegħi nittrattahom ħażin, napprofitta ruħi minnhom?

Imbagħad, żied jgħid il-Papa Franġisku, hemm l-iskandlu li jagħtu r-rgħajja, aħna r-rgħajja tal-Knisja. Gwaj għal min jisfrutta n-nies, lin-nagħaġ; gwaj għal min jilbes il-vanità u jinsa lill-merħla, kien qal il-Profeta Ġeremija.

Hemm imbagħad rgħajja oħra li jitbiegħdu min-nies. Dan jiskandalizza. Imma Ġesù jgħallimna li r-ragħaj għandu jkun dejjem qrib il-merħla. Ir-ragħaj li moħħu biss fil-flus għandu jiftakar li Ġesù qalilna li ma nistgħux naqdu żewġ sidien. Għalhekk, kull ragħaj għandu jistaqsi lilu nnifsu: Kemm jien ħabib tal-flus?

Hemm imbagħad ir-ragħaj li moħħu fil-karriera, biex jilħaq, vanituż, minflok ikun umli u manswet, u hemm dak li jħossu superjuri għal ħaddieħor. Dan kollu jiskandalizza.

Nistgħu nibqgħu nsemmu aktar, afferma Franġisku, imma għal-lum biżżejjed. Biżżejjed nistaqsu lilna nfusna: Jien niskandalizza, bħala Nisrani, bħala ragħaj? Mulej, jien wieħed minn dawk li nħossni aktar importanti minnek?

Ma rridux ninsew it-twissija ta’ Ġesù, temm il-Papa: ‘Ibżgħu minnkom infuskom.’ Illum jista’ jkun il-jum it-tajjeb biex nagħmlu eżami tal-kuxjenza dwar dan: Jien niskandalizza jew le?

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: