Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re

Il-Ħadd, 26 ta’ Novembru 2016, li jkun ukoll l-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika, il-Knisja Kattolika tfakkar is-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Dakinhar il-Knisja f’Malta ser tagħmel ċelebrazzjoni djoċesana fil-knisja parrokkjali ta’ Santa Venera. Matulha ssir it-talba tal-Għasar u riflessjoni minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna. Iċ-ċelebrazzjoni tibda fil-5.00 pm u tintemm sa6.30 pm. Wara, fl-istess knisja jkun hemm ukoll quddiesa.
Continue reading Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re

L-Evanġelju tat-Tlieta, 14 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 17, 7-10

L-inbid tal-preferenzi jsakkar lil kulħadd. Jista’ jkun li dan id-diskors ta’ Ġesù seħħ fl-isfond ta’ dak li d-dixxipli ġie li tkellmu dwaru bejniethom: min hu l-ikbar fosthom; u japplika għalina fl-isfond tal-pretensjonijiet tagħna li nistennew li nkunu ppreferuti għax ‘ngħixu tajjeb’. Bħala bnedmin malajr niskru fil-pretensjonijiet tagħna li bħal kelb fidili immorru quddiem sidna, nferfru denbna b’geddumna ’l fuq nistennew iċ-ċejċa mingħandu, talli nkunu għamilna.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta, 14 ta’ Novembru 2017