Il-Festa ta’ Kristu Re


Nhar il-Ħadd 26 ta’ Novembru, ser tiġi ċċelebrata l-festa liturġika ta’ Kristu Re b’Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera.

ChristtheKing-672x372

Matul iċ-ċelebrazzjoni, li tibda fil-5:00 p.m., ser tingħad it-talba ta’ filgħaxija (l-għasar) u qabel il-Barka Sagramentali, Mons. Arċisqof iwassal il-messaġġ tiegħu f’din il-festa importanti għall-Insara.

Kulħadd huwa mistieden jattendi.