Il-Papa ċċelebra l-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra

It-Tnejn, 20 ta’ Novembru 2017: Il-Papa Franġisku lbieraħ iċċelebra l-quddiesa fl-ewwel Jum Dinji tal-Foqra fil-Bażilika ta’ San Pietru. Il-Papa kien ħabbar dan il-jum matul il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena u ħalla f’idejn il-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida biex jorganizzaw u jippromwovu dan il-jum. Kien hemm madwar erbat elef ruħ għall-quddies u wara għadd kbir minnhom kienu mistiedna għal pranzu fis-Sala Pawlu VI.
Continue reading “Il-Papa ċċelebra l-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra”

Lectio Divina tal-34  Ħadd Matul Sena A  Kristu Re

Vanġelu (Matt. 25. 31-46): “Morru minn quddiemi, misħutin, fin-nar ta’ dejjem li tħejja għax-xitan.”  Kliem iebes bħal dan ta’ Ġesu insibuh sitt darbiet fl-Evanġelji.  Żgur li jibqa’ stampat fil-moħħ ta’ min jisimgħu. Fil-passat, ħafna qassisin u katekisti ħadu dal-kliem litterlament, u xerrdu twerwir fil-priedki u fit-tagħlim tagħhom.  L-effett ta’ dan għadu jinħass  sal-lum, għax xi wħud minna, Insara tajbin, qed jistennew il-ġudizzju b’ċertu biża’.  Minn flok, dal-ġudizzju se jkun laqgħa ta’mħabba bejn Missier u ibnu/bintu. Continue reading “Lectio Divina tal-34  Ħadd Matul Sena A  Kristu Re”

L-Evanġelju tat-Tnejn, 20 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 18, 35-43

Ġeriko, li isimha ġej mill-għerq r u ħ (x’aktarx li l-pronunzja ħ inbidlet f’k mal-ħakma tal-Griegi) li għalina l-maltin nissel in-mon ‘rieħa’ li fil-kanani (il-lingwa tal-Kananin) tfisser rieħa tfuħ, kienet il-belt li Erodi l-Kbir bidel f’belt ta’ prosperità kbira. Il-familji nobbli ta’ Ġerusalemm kienu jgħaddu x-Xitwa hemm u hemm min jgħid li fiha kienu jgħammru madwar tnax-il elf qassis u levita tat-Tempju. Kienet il-belt tas-sinjuri.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn, 20 ta’ Novembru 2017”