Il-5 anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof

Jitnieda tal-publikazzjoni, Kelma ta’ Ħabib.

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Novembru 2017 hu l-ħames anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Għal dan il-għan, il-Knisja tħeġġeġ lill-Insara biex dakinhar jitolbu għal Mons. Arċisqof biex il-Mulej jagħtih l-għajnuna meħtieġa fil-qadi tal-ministeru tiegħu bħala r-Ragħaj tal-Knisja f’Malta. Continue reading “Il-5 anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof”