Il-5 anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof

Jitnieda tal-publikazzjoni, Kelma ta’ Ħabib.

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Novembru 2017 hu l-ħames anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. Għal dan il-għan, il-Knisja tħeġġeġ lill-Insara biex dakinhar jitolbu għal Mons. Arċisqof biex il-Mulej jagħtih l-għajnuna meħtieġa fil-qadi tal-ministeru tiegħu bħala r-Ragħaj tal-Knisja f’Malta. Continue reading Il-5 anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof

Il-Quddiesa hi t-tifkira ħajja tal-Misteru tal-Għid ta’ Kristu

3. Katekeżi dwar il-Quddiesa mill-Papa Franġisku. 22 ta’ Novembru 2017.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Aħna u nkomplu bil-Katekeżi tagħna fuq il-Quddiesa, nistgħu nistaqsu lilna nfusna: X’inhi essenzjalment il-Quddiesa? Il-Quddiesa hi t-tifkira ħajja tal-Misteru tal-Għid ta’ Kristu. Tagħtina sehem mir-rebħa tiegħu fuq id-dnub u l-mewt, u tagħti sens sħiħ lill-ħajja tagħna.

Continue reading Il-Quddiesa hi t-tifkira ħajja tal-Misteru tal-Għid ta’ Kristu

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 22 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 19, 11-28

F’dak iż-żmien, Ġesù qal parabbola, għax kien qrib Ġerusalemm, u n-nies kien mingħalihom li s-Saltna ta’ Alla kienet se tidher minnufih. Mela qal: “Wieħed raġel nobbli siefer f’pajjiż fil-bogħod biex jagħmluh sultan u mbagħad jerġa’ lura. Sejjaħ għaxar qaddejja tiegħu, tahom għaxar miniet u qalilhom: “Ħaddmuhom, sa ma nerġa’ niġi”. Issa n-nies ta’ pajjiżu kienu jobogħduh, u bagħtu ambaxxata warajh biex jgħidu: “Ma rriduhx lil dan isaltan fuqna”.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa, 22 ta’ Novembru 2017