Il-figura tal-omm: mara ta’ qawwa li ma taċċettax il-kolonizzazzjoni tal-kultura

Il-Ħamis 23 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta. Il-qawwa tan-nisa biss għandha ħila tirreżisti l-kolonizzazzjoni kulturali u ideoloġika. Xhieda ta’ dan hi l-istorja, qal il-Papa Franġisku waqt l-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta.     Is-sigriet tal-ħila tagħhom biex jiddefendu bil-kuraġġ u bit-tenerezza l-istorja ta’ poplu, tinsab fil-ħila tagħhom li jittrasmettu l-fidi għax jgħallmu lil uliedhom il-valuri awtentiċi kontra dak li jipprova jimponi fuqhom l-indottrinament. Fl-ewwel qari, issokta l-Papa, rajna xi tfisser il-kolonizzazzjoni tal-kultura. Ir-re Epifanu, bħal ma jiġri dejjem, anke fi żmienna, …. għandu l-istess stil bil-għan li joħnoq il-libertà, stil ċar daqs il-kristall: in-nies … Continue reading Il-figura tal-omm: mara ta’ qawwa li ma taċċettax il-kolonizzazzjoni tal-kultura

L-Evanġelju tal-Ħamis, 23 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 19, 41-44

Il-vjaġġ wasal fi tmiemu. Miexi fuq quddiem, quddiem kulħadd jgħidilna San Luqa fil-vrus ta’ qabel. Huwa li jibgħat, jimxi quddiem dawk li hu stess bagħat. X’ħin jasal fuq l-għolja faċċata minn fejn Ġerusalemm kienet tidher fil-glorja kollha tagħha, bit-tempju misbuħ abjad fuq il-quċċata tal-għolja ta’ Sijon li fuqha kienet mibnija l-belt jixgħel fid-dawl tax-xemx, Ġesù jara dak li l-bnedmin ma jarawx; il-qerda tal-Belt bit-tempju b’kolox u l-qtil ta’ dawk kollha li jgħammru fiha. Ġesù jara lil hinn minn dak li jaraw għajnejn il-bnedmin, mhux biss għax hu Alla imma jagħraf is-sinjali taċ-ċaħda tiegħu bħala l-mibgħut ta’ Alla: il-Messija.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis, 23 ta’ Novembru 2017”