Home > Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta > Il-figura tal-omm: mara ta’ qawwa li ma taċċettax il-kolonizzazzjoni tal-kultura

Il-figura tal-omm: mara ta’ qawwa li ma taċċettax il-kolonizzazzjoni tal-kultura


Il-Ħamis 23 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-qawwa tan-nisa biss għandha ħila tirreżisti l-koloniżżazzjoni kulturali u ideoloġika. Xhieda ta’ dan hi l-istorja, qal il-Papa Franġisku waqt l-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu.

 

 

Is-sigriet tal-ħila tagħhom  biex jiddefendu bil-kuraġġ u bit-tenerezza l-istorja ta’ poplu, tinsab fil-ħila tagħhom li jittrasmettu l-fidi għax jgħallmu lil uliedhom il-valuri awtentiċi kontra dak li jipprova jimponi fuqhom l-indottrinament.

Fl-ewwel qari, issokta l-Papa, rajna xi tfisser il-koloniżżazzjoni tal-kultura.  Ir-re Epifanu, bħal ma jiġri dejjem, anki fi żmienna, għandu l-istess stil bl-għan li joħnoq il-libertà, stil ċar daqs il-kristall: in-nies m’għandhomx dritt jaħsbu għax kulħadd għandu jaħseb l-istess.  Imbagħad dawn in-nies jagħmlu ħilithom biex inessu l-istorja, għax jemmnu li l-istorja tibda’ bihom u kull ma hu ta’ qabel kollu għandu jitwarrab.

It-tielet strateġija hi l-edukazzjoni: jimponu x’tip ta’ edukazzjoni għandhom jieħdu ż-żgħar u ż-żgħażagħ.  Aħsbu ftit, qal il-Papa lill-kongregazzjoni, f’dak li ġara fis-seklu li għadda, x’għamlu d-dittaturi.

Uħud jikkolonizzaw il-kultura bl-ingwanti bojod, bil-fin: pajjiż jitlob l-għajnuna u tingħatalu basta jdaħħal sistema edukattiva li tbarri lil Alla għal kollox u l-ħolqien kif fasslu hu.

Dak li ġralu l-poplu t’Alla meta Epifanu seraqlu l-libertà u minflok daħħal il-persekuzzjoni.  Dan ġara fl-Ewropa fis-seklu li għadda, tenna l-Papa Franġisku. Kull min ħadha kontra d-dittaturi safa persegwitat.

Inkella tmur biex tikseb post tax-xogħol u jimponulek kif għandek iġġib ruħek, inkella l-post għal ħaddieħor.  B’hekk int ma tistax tibqa’ miexi fil-ħajja.  Din hi għamla oħra ta’ tortura għax tisraqlek il-libertà.

Il-kolonizzazzjoni tal-kultura tneħħi wkoll il-memorja. Hi konvinta li dak li għaddha hu kollu ħrafa: l-istorja se nagħmilhielkom jien għax dak li qalulkom ta’ qabilkom hu gideb, affarijiet tax-xjuħ.

U hawn tidħol fl-istorja dik l-omm tal-Ktieb tal-Makkabej li lil binha ż-żgħir tkellmu bid-djalett, biex la jifhimha r-re u l-anqas l-interpretu, u minflok ma tinkoraġġih biex jiċħad twemminu kif ried ir-re, tgħidlu biex ikun dehen ta’ ħutu l-oħra li kienu diġà sfaw maqtulin.

Din hi l-figura tal-omm, il-mara ta’ qawwa li ma taċċettax il-kolonizzazzjoni tal-kultura, li tħaddan u tkellem lil binha bit-tenerezza ta’ omm u bil-kuraġġ ta’ raġel.  Dan iġegħelna naħsbu li hi biss il-qawwa tan-nisa li għandha ħila tirreżisti l-kolonizzazzjoni kulturali.

Din hi storja li qed tiġri llum, iridu jimponu fuqna valuri “ġodda”, l-istess bħalma ġara fi żmien Epifanu. Meta nħarsu lejn dil-mara nifhmu kif għandha tkun mgħoddija l-fidi.  Hija eżempju ta’ kif l-ommijiet għandhom ħila jiddefendu poplu, jiddefendu l-istorja tiegħu, jiddefendu lil uliedhom: billi jgħaddulhom il-fidi.

Il-Mulej itina l-grazzja, temm jgħid il-Papa Franġisku, li fil-Knisja nżommu dejjem ħajja l-memorja, li ma ninsewx dak li għaddewlna missirijeitna u li jkollna dejjem aktar nisa kuraġġużi.

Hajr lill-kamra tal-ahbarijiet ta’ Radju Marija.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: