“Kelma ta’ Ħabib”, it-tieni volum bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Il‑Ġimgħa, 24 ta’ Novembru 2017, hu l‑ħames anniversarju tal‑ordinazzjoni episkopali tal‑Arċisqof Charles J. Scicluna. Għal dan il‑għan, il‑Knisja tħeġġeġ lill‑Insara biex dakinhar jitolbu għal Mons. Arċisqof biex il‑Mulej jagħtih l‑għajnuna meħtieġa fil‑qadi tal‑ministeru tiegħu bħala r‑Ragħaj tal‑Knisja f’Malta. Continue reading “Kelma ta’ Ħabib”, it-tieni volum bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

135 jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

135 persuna temmew b’suċċess wieħed minn 16‑il kors li ġew offruti matul l‑aħħar sena akkademika mill‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien ma’ entitajiet oħra tal‑Knisja f’Malta. Iċ‑ċerimonja annwali tal‑gradwazzjoni saret nhar il‑Erbgħa, 22 ta’ Novembru 2017, fil‑Kappella tas‑Seminarju, Tal‑Virtù, ir‑Rabat, u tmexxiet mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna. Iċ‑ċerimonja bdiet b’Quddiesa ta’ ringrazzjament u wara saret il‑preżentazzjoni taċ‑ċertifikati.
Continue reading 135 jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

Il-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna f’għeluq il-ħames anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof J. Scicluna jqaddes Quddiesa f’għeluq il-ħames anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Continue reading Il-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna f’għeluq il-ħames anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu

Il-Knejjes tagħna jkunu dar ta’ servizz, mhux ‘supermarket’

Il-Ġimgħa 24 ta’ Novembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Knejjes ta’ servizz, knejjes mingħajr pedaġġi, l-istess bħalma kienet gratwita s-salvazzjoni, u mhux knejjes supermarket: ma qagħadx jomgħod il-kliem il-Papa Franġisku meta tkellem dwar kemm hu attwali l-ġest ta’ Ġesù x’ħin keċċa lill-bejjiegħa mit-tempju.
Continue reading Il-Knejjes tagħna jkunu dar ta’ servizz, mhux ‘supermarket’

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 24 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 19, 45-48

F’dan l-aħħar jiem smajna lil Ġesù jitkellem dwar dak li kellu jġarrab, iwissi dwaru u jabqad it-triq lejn Ġerusalemm, miexi quddiem dawk li jimxu warajh. Rajnieh fuq l-għolja taż-żebbuġ jibki d-dnub kollettiv ta’ ġensu; id-dnub tal-għebusija tal-qalb li ttieħed bħan-nar minn nies ta’ żmienu.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 24 ta’ Novembru 2017