Lectio Divina tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena  B 

Vanġelu (Mark 13. 33-37): Fis-sena B se nsibu siltiet mill-Vanġelu ta’ S. Mark. “Avvent” tfisser ‘dak li għandu jiġi’.  Ġesu ġie elfejn sena ilu, imma għadu jiġi kuljum f’ħajjitna. Illum se naraw l-importanza tal-preparazzjoni għal dil-miġja.   Hu jrid jidħol f’ħajjitna biex iġibilna l-paċi u l-ferħ.  Jekk ma nħejjux ruħna sew, għandu mnejn inkunu qed nagħlqulu l-bieb f’wiċċu. Continue reading Lectio Divina tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena  B 

Applikazzjonijiet għad-Dħul fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

Applikazzjonijiet għad-Dħul fil-Kinder 1 għas-sena skolastika 2018-2019

Il-ġenituri/tuturi legali li jixtiequ jdaħħlu lit-tfal tagħhom fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex għas-sena skolastika 2018-2019 huma mitluba jiġbru applikazzjoni mill-Kurja tal-Isqof bejn it-8 u d-19 ta’ Jannar 2018. Il-Kurja tkun miftuħa kuljum (minbarra l-Ħamis), bejn id-8.30am u nofsinhar. Biex japplikaw, it-tfal iridu jkunu twieldu matul is-sena 2015. Continue reading Applikazzjonijiet għad-Dħul fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

L-Evanġelju tat-Tnejn, 27 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 21, 1-4
Ara l-qari kollu: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php

Donnu kien mistrieħ bilqiegħda fuq xi tarġa, iħares u josserva x’kien qed jiġri madwaru.

Fil-qrib jidher li kien hemm it-trombi, reċipjenti mdaqqsa, f’forma ta’ lembut rasu ’l isfel, biex fil-parti d-dejqa tiegħu jintefgħu l-offerti ta’ flus li jaqgħu fil-parti l-wiesgħa. Il-forma tagħhom kellha l-għan li ħadd ma jkun jista’ jdaħħal idejh u jisraq dak li jkun intefa’, iżda ħadd ma seta’ jitfa’ ħafna muniti f’daqqa; kien ikollu jitfa’ l-muniti waħda waħda u hekk min ikun jissindika, seta’ jara xhiex u kemm qed jitfa’.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn, 27 ta’ Novembru 2017