Solidarjetà mal-Knisja fl-Afrika

It-Tnejn, 27 ta’ Novembru 2017: Washington (Agenzia Fides) – “L-Afrika qed tiffaċċja l-ostakli ekonomiċi u soċjali miħabba djun enormi, faqar kbir u epidemiku, kif ukoll inkwiet politiku. Minkejja dawn l-isfidi, il-Knisja fl-Afrika kważi ttriplikat fid-daqs f’dawn l-aħħar 30 sena. Madankollu huwa diffiċli għall-Knisja li ssostni t-tkabbir tagħha u tlaħħaq mal-ħidma pastorali meħtieġa “, dan qed tistqarru l-Konferenza Episkopali tal-Istati Uniti hi u tippreżenta l-Fond ta’ Solidarjetà għall-Knisja fl-Afrika. Continue reading Solidarjetà mal-Knisja fl-Afrika

L-Evanġelju tat-Tlieta, 28 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 21, 5-11

Il-ġens kontra ġens qam u għadu jqum, l-art kienet u għada titheżżeż bil-kbir, il-ġuħ kien u għadu hawn u mard li jittieħed ukoll, is-sinjali tal-biża’ fis-sema u fl-univers seħħew u llum sirna iktar konxji tagħhom, nistgħu nosservawhom aħjar.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta, 28 ta’ Novembru 2017