Solidarjetà mal-Knisja fl-Afrika

It-Tnejn, 27 ta’ Novembru 2017: Washington (Agenzia Fides) – “L-Afrika qed tiffaċċja l-ostakli ekonomiċi u soċjali miħabba djun enormi, faqar kbir u epidemiku, kif ukoll inkwiet politiku. Minkejja dawn l-isfidi, il-Knisja fl-Afrika kważi ttriplikat fid-daqs f’dawn l-aħħar 30 sena. Madankollu huwa diffiċli għall-Knisja li ssostni t-tkabbir tagħha u tlaħħaq mal-ħidma pastorali meħtieġa “, dan qed tistqarru l-Konferenza Episkopali tal-Istati Uniti hi u tippreżenta l-Fond ta’ Solidarjetà għall-Knisja fl-Afrika. Continue reading Solidarjetà mal-Knisja fl-Afrika

L-Evanġelju tat-Tlieta, 28 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 21, 5-11

Il-ġens kontra ġens qam u għadu jqum, l-art kienet u għada titheżżeż bil-kbir, il-ġuħ kien u għadu hawn u mard li jittieħed ukoll, is-sinjali tal-biża’ fis-sema u fl-univers seħħew u llum sirna iktar konxji tagħhom, nistgħu nosservawhom aħjar.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta, 28 ta’ Novembru 2017

Lectio Divina tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena  B 

Vanġelu (Mark 13. 33-37): Fis-sena B se nsibu siltiet mill-Vanġelu ta’ S. Mark. “Avvent” tfisser ‘dak li għandu jiġi’.  Ġesu ġie elfejn sena ilu, imma għadu jiġi kuljum f’ħajjitna. Illum se naraw l-importanza tal-preparazzjoni għal dil-miġja.   Hu jrid jidħol f’ħajjitna biex iġibilna l-paċi u l-ferħ.  Jekk ma nħejjux ruħna sew, għandu mnejn inkunu qed nagħlqulu l-bieb f’wiċċu. Continue reading Lectio Divina tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena  B 

Applikazzjonijiet għad-Dħul fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

Applikazzjonijiet għad-Dħul fil-Kinder 1 għas-sena skolastika 2018-2019

Il-ġenituri/tuturi legali li jixtiequ jdaħħlu lit-tfal tagħhom fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex għas-sena skolastika 2018-2019 huma mitluba jiġbru applikazzjoni mill-Kurja tal-Isqof bejn it-8 u d-19 ta’ Jannar 2018. Il-Kurja tkun miftuħa kuljum (minbarra l-Ħamis), bejn id-8.30am u nofsinhar. Biex japplikaw, it-tfal iridu jkunu twieldu matul is-sena 2015. Continue reading Applikazzjonijiet għad-Dħul fil-Kinder 1 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Għawdex

L-Evanġelju tat-Tnejn, 27 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 21, 1-4
Ara l-qari kollu: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php

Donnu kien mistrieħ bilqiegħda fuq xi tarġa, iħares u josserva x’kien qed jiġri madwaru.

Fil-qrib jidher li kien hemm it-trombi, reċipjenti mdaqqsa, f’forma ta’ lembut rasu ’l isfel, biex fil-parti d-dejqa tiegħu jintefgħu l-offerti ta’ flus li jaqgħu fil-parti l-wiesgħa. Il-forma tagħhom kellha l-għan li ħadd ma jkun jista’ jdaħħal idejh u jisraq dak li jkun intefa’, iżda ħadd ma seta’ jitfa’ ħafna muniti f’daqqa; kien ikollu jitfa’ l-muniti waħda waħda u hekk min ikun jissindika, seta’ jara xhiex u kemm qed jitfa’.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn, 27 ta’ Novembru 2017

Il-Papa bagħat messaġġ bil-vidjo lill-poplu tal-Bangladesh

Il-Papa Franġisku bagħat messaġġ bil-vidjow biex isellem u jbierek lill-poplu tal-Bangaldesh hekk kif qiegħed iħejji ruħu biex imur iżur lil dak in-nazzjon fuq żjara pastorali li se ssir bejn it-30 ta’ Novembru u t-2 ta’ Diċembru li ġej. Din se tkun it-tieni parti tal-vjaġġ appostoliku għax bejn is-27 u t-30 ta’ Novembru se jkun qed iżur il-Myanmar.
Continue reading Il-Papa bagħat messaġġ bil-vidjo lill-poplu tal-Bangladesh