L-Evanġelju tas-Sibt, 2 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 21, 34-36

Dan hu l-aħħar jum tas-sena liturġika. Din hija l-aħħar silta mill-Evanġelju ta’ San Luqa. Dan huwa l-aħħr pariri li Ġesù jagħti lid-dixxipli tiegħu matul il-festa tal-ażżmi, il-jiem li fihom ġie ttradut, arrestat, ikkundannat u maqtul.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt, 2 ta’ Diċembru 2017”