Archive

Archive for December 4, 2017

Jum fil-ħarifa

December 4, 2017 Leave a comment

Il-magħruf filosfu eżiżtenzjalista Franċiż, Albert Camus, kiteb hekk: “Il-ħarifa hija t-tieni rebbiegħa fejn kull werqa hija fjura”.

Read more…

L-Evanġelju tat-Tnejn, 4 ta’ Diċembru 2017

December 4, 2017 2 comments

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 8, 5-11

L-Evanġelju skont San Mattew jidher li kien fl-idejn, bejn wieħed u ieħor, bejn is-snin tmenin u disgħin tal-ewwel seklu u jidher ukoll li kien miktub, jew bl-aramajk (il-lingwa mitkellma mil-Lhud fi żmien Ġesù), jew bi grieg f’idjoma lhudija. Fiċ-ċert ma nistgħux ngħidu għax l-oriġinal qatt ma nstab. Huwa ċert pero li dan l-Evanġelju kien immirat għal qarrejja lhud kemm mill-istil u anke mill-messaġġ li joħroġ minnu.
Read more…