Archive

Archive for December 5, 2017

Ma neħilx fiha!

December 5, 2017 Leave a comment

Niftakarni nqaddes il-quddiesa tat-8.30 am fil-Knisja Parrokjali tat-Trinità Qaddisa l-Marsa. Quddiesa li tant inħobb inqaddisha. Għalkemm ma kontx le għadni ġejt f’tiegħi wara jum ta’ xogħol bla waqfien fl-Isptar Mater Dei. U dan qed titkellem qalb li tafda u mhux biex iddoqq xi tromba, kif jaħsbu xi wħud.

Read more…

Public Lecture on Pavel Florenskij

December 5, 2017 Leave a comment

The Carmelite Priory Mdina invites you to a Public Lecture on Pavel Florenskij: A Heritage for the Twenty-First Century due to be held Thursday 7 December 2017 at 7:00 p.m. at the Russian Centre for Science and Culture (36, Merchants Street, Valletta).  More details … 

 

Categories: Avviżi

In-Nisrani għandu jkun umli. Ikun umli min jaċċetta l-umiljazzjoni bħalma għamel Ġesù

December 5, 2017 Leave a comment

It-Tlieta 5 ta’ Diċembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-umiltà tfisser li tiċċekken. Bħar-rimja żgħira li tikber ftit kuljum, tħossok tant ċkejken li, biex tibqa’ miexi ‘l quddiem, biex tilħaq il-milja tal-ħajja personali, tħoss il-ħtieġa tal-Ispirtu s-Santu. Dan kien kliem il-Papa Franġisku dalgħodu fir-riflessjoni li għamel waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Read more…

Newsletter and Christmas Message by George Calleja

December 5, 2017 Leave a comment

Monthly reflection by Christian Author George Calleja for December 2017.  This Christmas … Jesus wants to be in our heart. Newsletter December 2017

See also Christmas Greetings Message …  Read more…

Categories: By George Calleja

Lectio Divina tat-Tieni Ħadd  tal-Avvent Sena B

December 5, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Mark: 1. 1-8): Fl-1 seklu u nofs tal-Knisja, il-kelma “Vanġelu” kienet tirreferi mhux għal xi ktieb imma għal kwalunkwe aħbar tajba: rebħa fuq l-għadu, rebħa f’tellieqa, twelid ta’ imperatur.  Naturalment, il-ferħ li jġibu aħbarijiet bħal dawn ma kellux ħajja twila.  B’hekk S. Mark jibda r-rakkont tiegħu bl-Aħbar (THE news) li se tibqa’ dejjem tajba. Il-Lhud fl-eżilju tal-Babilonja kienu jistennew l-aħbar tal-ħelsien tagħhom.  Meta waslet fil-qrib il-profeta jgħid: “Int (evanġelizzatur), li tagħti aħbarijiet tajba, mur Ġerusalemm u għidilha li uliedha dal-waqt se jerġgħu lura…. Read more…

Categories: Lectio Divina

L-Evanġelju tat-Tlieta, 5 ta’ Diċembru 2017

December 5, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10, 21-24

Mument qawwi ta’ ferħ, imqanqal mill-Ispirtu s-Santu, iwassal lil-Ġesù biex jikkomunika mal-Missier u mad-dixxipli. Id-dixxipli għadhom kemm waslu wara li Ġesù ftit qabel kien bagħthom f’kull belt jew raħal fejn kien se jmur hu. Minn dak li jirrapurtaw it-tnejn u sebgħin li kien bagħat, jidher li kienet ħidma li rnexxiet fil-għan tagħha. jidher li fost in-nies tal-bliet u r-rħula kien hemm għallinqas, rieda tajba li jisimgħuh; il-kelma li bagħat, jidher li ntogħġbot.
Read more…