Ma neħilx fiha!

Niftakarni nqaddes il-quddiesa tat-8.30 am fil-Knisja Parrokjali tat-Trinità Qaddisa l-Marsa. Quddiesa li tant inħobb inqaddisha. Għalkemm ma kontx le għadni ġejt f’tiegħi wara jum ta’ xogħol bla waqfien fl-Isptar Mater Dei. U dan qed titkellem qalb li tafda u mhux biex iddoqq xi tromba, kif jaħsbu xi wħud.

Continue reading “Ma neħilx fiha!”