In-Nisrani għandu jkun umli. Ikun umli min jaċċetta l-umiljazzjoni bħalma għamel Ġesù

It-Tlieta 5 ta’ Diċembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-umiltà tfisser li tiċċekken. Bħar-rimja żgħira li tikber ftit kuljum, tħossok tant ċkejken li, biex tibqa’ miexi ‘l quddiem, biex tilħaq il-milja tal-ħajja personali, tħoss il-ħtieġa tal-Ispirtu s-Santu. Dan kien kliem il-Papa Franġisku dalgħodu fir-riflessjoni li għamel waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Continue reading In-Nisrani għandu jkun umli. Ikun umli min jaċċetta l-umiljazzjoni bħalma għamel Ġesù

Lectio Divina tat-Tieni Ħadd  tal-Avvent Sena B

Vanġelu (Mark: 1. 1-8): Fl-1 seklu u nofs tal-Knisja, il-kelma “Vanġelu” kienet tirreferi mhux għal xi ktieb imma għal kwalunkwe aħbar tajba: rebħa fuq l-għadu, rebħa f’tellieqa, twelid ta’ imperatur.  Naturalment, il-ferħ li jġibu aħbarijiet bħal dawn ma kellux ħajja twila.  B’hekk S. Mark jibda r-rakkont tiegħu bl-Aħbar (THE news) li se tibqa’ dejjem tajba. Il-Lhud fl-eżilju tal-Babilonja kienu jistennew l-aħbar tal-ħelsien tagħhom.  Meta waslet fil-qrib il-profeta jgħid: “Int (evanġelizzatur), li tagħti aħbarijiet tajba, mur Ġerusalemm u għidilha li uliedha dal-waqt se jerġgħu lura…. Continue reading Lectio Divina tat-Tieni Ħadd  tal-Avvent Sena B

L-Evanġelju tat-Tlieta, 5 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10, 21-24

Mument qawwi ta’ ferħ, imqanqal mill-Ispirtu s-Santu, iwassal lil-Ġesù biex jikkomunika mal-Missier u mad-dixxipli. Id-dixxipli għadhom kemm waslu wara li Ġesù ftit qabel kien bagħthom f’kull belt jew raħal fejn kien se jmur hu. Minn dak li jirrapurtaw it-tnejn u sebgħin li kien bagħat, jidher li kienet ħidma li rnexxiet fil-għan tagħha. jidher li fost in-nies tal-bliet u r-rħula kien hemm għallinqas, rieda tajba li jisimgħuh; il-kelma li bagħat, jidher li ntogħġbot.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta, 5 ta’ Diċembru 2017