L-Evanġelju tal-Erbgħa, 6 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 15, 29-37

Vers 21 ta’ kapitlu 15 jgħdilina li Ġesù kien mar lejn Tir u Sidon (fejn illum hemm il-Libanu, li bi lsienna jfisser ‘abjad’, il-bjuda ta’ filgħodu meta jkun qed jisbaħ u kullox ikun għada bejn nofs irqad u nofs qawmien, il-malti ‘lubien’), żewġt ibliet portijiet fuq ix-xaqliba tal-Lvant tal-Baħar Mediterran. Bliet, li bħal kull port ieġħr f’dak iż-żmien, kienu jilqgħu fihom eluf ta’ eluf ta’ baħrin, merkanti u vjaġġaturi minn kull post tad-dinja magħrufa dak iż-żmien. Kienu l-bliet tal-pagani, il-bliet fejn it-talit u t-taħwid kienu fl-aqwa tagħhom.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa, 6 ta’ Diċembru 2017

Commemorating the Protestant Reformation

Tuesday October 31 marked the 500th anniversary of the Reformation. It was precisely on this date when, in 1517, when Martin Luther published his 95 theses on the door of the Castle Church in Wittenberg which served as a bulletin board for various announcements that related with academic and church affairs.

Continue reading Commemorating the Protestant Reformation