L-Evanġelju tal-Ħamis, 7 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 7, 21.24-27

L-ewwel sentenza ta’ din is-silta hija l-vers 21 ta’ dan il-kapitlu. Versi 22 u 23 li huma refernza għar-riżultat ta’ min jaħseb li billi tħabbat fuq sidrek u tgħajjat lill-Mulej huwa biżżejjed (F’dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli, ‘Mulej, Mulej, m’hux f’ismek ħabbarna aħna, u m’hux f’ismek keċċejna x-xjaten u f’ismek għamilna ħafna mirakli?’ Imbagħad jien ngħidilhom, ‘Lilkom qatt ma kont nafkom! Warrbu minn quddiemi, intom li tagħmlu l-ħażen!’), huma mabqużin.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis, 7 ta’ Diċembru 2017