Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex fil-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni

Il-Ġimgħa, it-8 ta’ Diċembru 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Qala.

Continue reading “Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex fil-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni”

L-Arċisqof ta l‑pussess lil Mons. Paul C. Vella fil-Parroċċa ta’ Sant’Elena, B.Kara

Il‑Ġimgħa, 8 ta’ Diċembru: Fil‑5:00 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa li matulha ta l‑pussess lil Mons. Paul C. Vella bħala l‑Prepostu Arċipriet il‑ġdid tal‑Parroċċa Sant’Elena, Birkirkara.

 

 

Ġesù jidħol fl-istorja ta’ ħajjitna

Kitba ta’  Angelo Xuereb – Fil-Milied niċċelebraw id-dħul ta’ Ġesù fl-istorja tal-umanità. Din il-ġrajja tfakkarna li Ġesù għandu jidħol fl-istorja ta’ ħajjitna.

Ġesù jidħol fl-istorja tal-bniedem

Permezz tat-twelid tiegħu Ġesù daħal fl-istorja tal-umanità. Twieled fil-għar ta’ Betlem bħala bniedem. Fit-Testment il-Qadim il-Lhud kienu jqisu li hemm distanza bejn Alla u l-bniedem. Issa din id-distanza spiċċat. Fil-għar ta’ Betlem b’mod fqir, umli u bla daqq tat-trombi, Ġesù daħal fl-istorja tal-bniedem. Continue reading “Ġesù jidħol fl-istorja ta’ ħajjitna”

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 8 ta’ Diċembru 2017. Solennittà tal-Immakulata Kunċizzjoni

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1: 26-38

Nafu li Nazaret kien fil-Gallilija. Nafu li x-xebba kienet toqgħod Nazaret u kienet mgħarrsa biex tiżżewweġ ma’ raġel, jismu Ġużeppi. Nafu li kien jisimha Marija. Dawn huma dettalji li nafu dwar l-identità ta’ Marija għax San Luqa dehrlu li kienu mportanti.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 8 ta’ Diċembru 2017. Solennittà tal-Immakulata Kunċizzjoni”