Archive

Archive for December 10, 2017

Il-messaġġ tal-Arċisqof waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Burmarrad

December 10, 2017 Leave a comment

Il‑Ħadd, 10 ta’ Diċembru: fis‑6:15 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Burmarrad bħala parti mill‑Viżta Pastorali. Read more…

Viżta Pastorali tal-Arċisqof fil-Parroċċa tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija, f’Burmarrad

December 10, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 10 ta’ Diċembru 2017:  Bejn is-Sibt u l-Ħadd, 9 u 10 ta’ Diċembru 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna se jkun qed jagħmel il-viżta pastorali fil-Parroċċa ta’ Burmarrad, fejn se jiltaqa’ mat-tfal u ż-żgħażagħ u mal-anzjani u l-morda tal-parroċċa.   Hawn taħt tista’ taqra l-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-komunità ta’ Burmarrad. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Kappillan ġdid għall-Parroċċa ta’ Ħal Kirkop

December 10, 2017 Leave a comment

L-Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Martin Cardona bħala Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Leonardu, Ħal Kirkop.  Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Evanġelju tal-Ħadd, 10 ta’ Diċembru 2017

December 10, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1,1-8

L-ewwel vers għandu ħila jidħak bina. Huwa t-titlu tal-ktieb mela l-ktieb kollu hu l-bidu tal-Evanġelju, l-Aħbar it-tajba, il-kumplament tal-Aħbar it-tajba jiġi wara. Il-bidu huwa x-xandir; il-kumplament huwa t-twettiq ta’ dak li xxandar minn dawk li semgħuh; il-kumplament għadu sejjer sallum.
Read more…