Il-Mulej ifejjaqna bil-fidi tal-ħbieb tagħna – L-Arċisqof

It‑Tnejn, 11 ta’ Diċembru: fl‑10:00 a.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament fl‑okkażjoni tal‑150 anniversarju mill‑ftuħ tar‑Residenza San Vincenz de Paul u wara jinawgura kappella tal‑adorazzjoni ġdida fl‑istess facilità. Continue reading Il-Mulej ifejjaqna bil-fidi tal-ħbieb tagħna – L-Arċisqof

Lectio Divina tat-3  Ħadd tal-Avvent Sena B

Vanġelu (Ġw. 1. 6-8, 19-28): Ġwanni jibda l-Vanġelu tiegħu bi prologu (introduzzjoni):  “…il-Verb kien Alla….il-Verb sar bniedem.”  Il-verb hu l-kelma. Il-bniedem jgħaddi messaġġi kemm bil-kelma kif ukoll b’ġesti, b’ħarsa, tgħannieqa, bewsa, u anki bl-istess silenzju.  Meta Ġesu ħalla midinba tbus riġlejh, għadda messaġġ lil dawk preżenti.  Mela l-messaġġ ta’ Ġesu nsibuh f’kulma qal u kulma għamel.  Illum Ġesu għadu jkellimna pemezz tal-Knisja tiegħu.  Jiħtieġ nirriflettu ta’ spiss fuq dil-kelma, għax hi kelma ħajja li saret “id-dawl tal-bnedmin, id-dawl jiddi fid-dlam” (Ġw. 1. 4). Continue reading Lectio Divina tat-3  Ħadd tal-Avvent Sena B

Il-bniedem aktar iħossu komdu jfarraġ lil ħaddieħor milli jħalli lil Alla jfarrġu

It-Tnejn 11 ta’ Diċembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Waqt l-omelija li għamel dalgħodu fil-quddiesa fid-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku qal li minħabba l-ġrieħi tad-dnub, il-bniedem spiss iħossha iebsa li jħalli lil Alla jfarrġu. L-Avvent hu żmien tajjeb biex aħna ndawru dir-rotta ħalli meta jiġi Ġesù jġibilna miegħu l-faraġ.

 

Continue reading Il-bniedem aktar iħossu komdu jfarraġ lil ħaddieħor milli jħalli lil Alla jfarrġu

L-Evanġelju tat-Tnejn, 11 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 5, 17-26

Inġabru minn kullimkien. Delegazzjoni Fariżej u għorrief tal-liġi minn kull raħal u belt saħansitra minn Ġerusalemm. Ma setgħtex tkun iktar uffiċjali minn hekk. Delegazzjoni li probabilment intbgħatet biex tisma’ u tosserva u tanalizza dak li Ġesù kien qe djgħid u jagħmel u bie xtara taqbdux f’xi ħaġa li biha tkun tista’ tikkundannah.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn, 11 ta’ Diċembru 2017