L-Evanġelju tal-Ħamis, 14 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 11, 11-15

Meta kien fuq is-salib ħasbu li qed jgħajjat lil Elija. Tgħid ma semgħuhx jgħid li diġa ġie, jew insew? Elija ġie u jerġa’ jiġi jemmnu l-Lhud. U jiġi biex jagħti ċans lil min qatt ma ħataf l-opportunità, biex jirrivedi d-deċiżjonijiet li jkun ħa, deċiżjonijiet li tilfulu t-triq. Elija jerġa’ jiġi biex jagħti ċ-ċans lil kull bniedem jerġa’ lura fit-triq tas-sewwa, anke fil-punt tal-mewt. Għax Alla jrid li kulħadd isalva, u anke jekk il-bniedem jaqta’ qalbu minnu nnifsu, Alla ma jaqta’ qalbu minnu qatt.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis, 14 ta’ Diċembru 2017

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 13 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 11, 28-30

Faraġ u tama. Anke meta jwiddeb, minn Ġesù joħroġ biss messaġġ ta’ faraġ u tama. Qatt ma jikkundanna imma jiftaħ għajnejn min jisimgħu biex ma jaqtax qalbu. Għadu fil-ħin biex jistabar, anke bih innifsu u jqawwi qalbu bit-tama li minn issa ’l quddiem jista’ jkun aħjar.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa, 13 ta’ Diċembru 2017

L-Evanġelju tat-Tlieta, 12 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 18, 12-14

Ġesù mhux sempliċiment jistaqsi opinjoni. Lid-dixxipli qed jistaqsihom dwar il-ġudizzju tagħhom li huma stess setgħu jaslu għalih mill-esperjenza personali tagħhom. Bil-malti, wara li nispjegaw jew niċċaraw xi ħaġa ngħidu: x’taħseb? Mhix mistosija li ma tinħtieġx tweġiba. Titlob tweġiba jekk mhux bil-kliem imma fil-qalb. Quddiem dan kollu li qed taraw u tisimgħu u ġġarbu, kif taħsbu li għandha tkun l-imġieba ta’ min, bħar-ragħaj, għandu mitt nagħġa li huma l-kollox tiegħu, kullma għandu? Fil-lingwa użata minn Ġesù, il-mistoqsija titqiegħed qabel l-ispjega, qabel l-argument.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta, 12 ta’ Diċembru 2017