Ħidmet il-Provinċja Kapuċċina f’Malta ma’ ħutna l-emigranti

Il-Provinċja Kapuċċina Maltija minn dejjem emmnet u ħaddnet kliem Ġesù “Kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi” (Mt 25:40). Fi żminijietna, wieħed mill-modi ta’ kif il-Provinċja Kapuċċina Maltija qed tgħix il-Kelma ta’ Ġesù, hija l-għajnuna li qed tagħti lil ħutna l-emigranti.

Continue reading “Ħidmet il-Provinċja Kapuċċina f’Malta ma’ ħutna l-emigranti”