Archive

Archive for December 13, 2017

It-Tielet Ħadd tal-Avvent. Sena B

December 13, 2017 Leave a comment

Powerpoint tat-Tielet Ħadd tal-Avvent, Sena B. Il-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd, għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link … It-3 Hadd tal-Avvent B

Categories: PP tal-Ħadd

Ħidmet il-Provinċja Kapuċċina f’Malta ma’ ħutna l-emigranti

December 13, 2017 Leave a comment

Il-Provinċja Kapuċċina Maltija minn dejjem emmnet u ħaddnet kliem Ġesù “Kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi” (Mt 25:40). Fi żminijietna, wieħed mill-modi ta’ kif il-Provinċja Kapuċċina Maltija qed tgħix il-Kelma ta’ Ġesù, hija l-għajnuna li qed tagħti lil ħutna l-emigranti.

Read more…