Archive

Archive for December 15, 2017

It-Tielet Ħadd tal-Avvent, Sena B

December 15, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 17 ta’ Diċembru 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-Quddiesa tat-Tielet Ħadd tal-Avvent, Sena B. Dan huwa t-Tielet Ħadd tas-Sena Liturġika li bih il-Knisja tkompli Żmien l-Avvent.

Jesus in my neighbour

December 15, 2017 Leave a comment

Short Reflection by George Calleja

Everybody in this world wants to be loved. If we do not love, if I am not being loved, there would be emptiness in the world around us. Love is to be sincere, genuine, and real. This love is the love of Jesus, the love He gave to the world. Read more…

Categories: By George Calleja

Qatt m’hu tard li niftakru fihom!

December 15, 2017 1 comment

Ix-xahar li għadda, jiġifieri x-xahar ta’ Novembru, kien ix-xahar iddedikat lil ħutna l-mejtin. Ħafna kienu dawk li żaru ċ-ċimiterju u poġġew fjuri u xemgħat fuq l-oqbra tal-għeżież mejtin tagħhom. Dan il-ġest huwa magħmul biex tiġi onorata l-memorja tagħhom.

Read more…